İktisat Hareketi bir kadro hareketidir. İnsanların istikameti ve bilgi birimi birikimi ile ilgilenir.

Yazar: Sadık Uslu

Kripto Para ve Diyanet

Kripto Para ve Diyanet

Makaleler
Geçtiğimiz haftalarda bir TV kanalına konuk olan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a Kripto Paralar'la ilgili bir soru geldi. Soru üzerine, kendisine Kripto paraların caiz olup olmadığı hususunda bir açıklama yapma gereği doğdu. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kripto Para kullanımına yönelik: "Din İşleri Yüksek Kurulu, kripto para ile ilgili ya da iktisadın çeşitli alanlarıyla ilgili yapmış olduğu toplantılarda şu an itibarıyla güvenilir olmadığı için, istismar etme ihtimalinin yüksek olması münasebetiyle şu anda kullanılmasının caiz olmadığını düşünüyor" dedi. Diyanet İşleri Başkanı'nın yaptığı açıklamaya bakıldığında; Kripto paraların hangi temele dayadığından ziyade, insanların kullanımına yönelik bir analiz ortaya koyduğunu görüyoruz. Kripto paralar nasıl üretiliyor ya ...
Medeniyetimizin Yeni Parasal Üretisi Kripto Paralar mıdır?

Medeniyetimizin Yeni Parasal Üretisi Kripto Paralar mıdır?

Makaleler
Yoğunlaşarak artan kent yaşamı, topluma yeni ihtiyaçlar yüklüyor. Topraktan kopuşun yanı sıra filizlenen teknolojik gelişim, her an normalleşen konfor alanımızı daha da genişletiyor. Geçmişte lüks olduğu düşünülen ihtiyaçların çoğu, prestij ve pazarlama teknikleri kapsamında temel ihtiyaçlar hanemize dahil oluyor. Geçmiş zamanın “ihtiyaçların sınırsızlığı teorisi” bir açmaza dönüşüyor, zihinsel kabullerimizi aciz bırakıyor. Baskı altında yeni bir medeniyet inşasına hazır, kurtarıcısını bekleyen zihinler; heyecanla ön kabul topluyor. Algı böyle oluşuyor. İnsanlık, kapitalist yönlendirmeleri pısırıkça kabulleniyor, alternatif tüm olasılıkları zaruret görüyor. Teknoloji odaklı hayatı, sisteme karşı başkaldırı olarak okuyor. Kendi yetersizliğini, teknoloji ve enerjnin gücüyle ödünlü...
Parasal Sistem Neden Sorgulanamıyor?

Parasal Sistem Neden Sorgulanamıyor?

Makaleler
İnsanoğlu dünyaya halk edildiği günden bu yana yaşam tarzlarına göre ekonomi modelleri üretmiştir. Deniz kabuklarından, kakao çekirdeğine, tahıl ürünlerine; kıymetli metallerden, takılara, peynir ile banknot ve dijital paralara kadar medeniyet anlayışları dönüşerek birbirini takip etmiştir. Ekonomik modeller diyorum; çünkü bu çabalar, ticari hayatın gereği olarak iktisadi döngünün sekteye uğramadan yürütüleceği çözüm biçimleri olarak arz edilmişti. Bu materyaller, para gibi kullanılmış, zaman zaman ekonominin durağan, istikametsiz ve edilgen unsurları olarak kalmışlardır. Sistem; iktisadı inşa etmek yerine, ihtiyaçların regule edilmesine yönelik bir motivasyonu öncelemiştir. İnsanoğlu, var olan medeniyetini, kendi yaşam döngüsünü sürdürülebilir kılabilmek üzerine kodlamıştır...
Kapitalizmin Yeni Prensi: Siberpunk Kültürü

Kapitalizmin Yeni Prensi: Siberpunk Kültürü

Makaleler
"Bilim nedir?" sorusu, yıllarca; "Düzenlenmiş bilgiler topluluğudur", gibi cümlelerle tanımlandı. Bilgiyi toplamak, toparlamak ve bir istikamet doğrultusunda belli amaçlara odaklamak... Doğrusu bu yaklaşım, bilim açısından da pek adil ve doğru olamazdı. Özellikle; bilim ve teknoloji arasındaki sebep sonuç ilişkisi gözetildiğinde ve bugünden geriye doğru, ters bir projeksiyonla böyle bir yargıya varmak, kuvvetle, muhtemel olacaktı.  Bilimin maddeyi en etkin biçimde kullanma hedefi, günümüz mantalitesinin daha iyi anlaşılabilme ufkunu da çerçevelemiştir. Evet; maddenin var olandan daha üst düzey bir performansla tasarruf edilebilmesi düşüncesi, iktisaden de makul olanıdır. Bu düşüncenin, ahlaki ve toplumsal sınırları da vardır. Fakat; bu sınırlara riayet, alışkanlı...
Sosyolojik Bükülüm: Z Kuşağı

Sosyolojik Bükülüm: Z Kuşağı

Makaleler
Son yılların popüler ifadesidir, Z kuşağı ifadesi. Bu husus bizi, bu kuşağı yaşayan genç kesimden ziyade, kavramlar üzerinde yoğunlaştırıyor. Böylece; dikkatler de esas konunun dışına itiliyor. Yine bir ıskalamanın eşiğindeyiz. Z kuşağı ifadesinin yabancı literatürler üzerinden yeni bir tartışma oluşturması, bizi kendi içimizde yaşayacağımız, yeni bir boğuşmaya çekiyor. Maalesef; üstesinden gelemediğimiz bu olguyu, bilincimizde masaya yatırıyor ve kısmen aşmış algısına kanıyoruz. Kanma vesilesiyle, zihinlerimizde kanıksamanın temellerini atmış oluyoruz. Sonrasında ise sorunları, daha meşru bir zeminde ele alıp, makul hale getiriyor ve kabulleniyoruz. Sorunlar çözülmüyor, başkalaşıma uğruyor. Zihinsel anlam bloklarımızın bağlamından kopuyor. Ve devamında, kimseyi çok da rahatsız et...
Finansal Sistem Çökerken

Finansal Sistem Çökerken

Makaleler
Dünya finans sistemi çökmek üzere !! İnsanlığın ihtiyaçlarına cevap vermesi de mümkün görünmüyor... Borca dayalı bir para üretme kurgusu ve kredi adı altında üretilen temelsiz bir para modeli, sistemin icatçı gurubunu tek taraflı bir avantaja sokuyor. Buna karşılık, tüm insanlığı da zorunlu köleliğe itiyor. Zira; bankacılık sistemi onlarca yıldır dilediğince para üretebiliyordu. Ürettikleri bu paraları kendi uhdesinde tutarak; tüm dünyaya borç olarak veriyor ve sonra bunun geri ödenmesini zaruri kılıyor. Bu, diğer bir ifadeyle; finansal hız (el çabukluğu) üzerinden tüm insanlığı köleleştirmekten çok da farklı bir şey değildi. Yeteri kadar eskimiş, deşifre olmuş bu hokkabazlık düzenine, nokta koyma vakti geldi ve geçiyordu zaten.  Devletlere baktığımızda, her biri tr...
Para, Finans ve Kripto türevi

Para, Finans ve Kripto türevi

Makaleler
Kripto türevlere, “kripto para” ismi verilmiştir. Oluşma biçimi, aynı olmasa da finans paralara benzer. Kripto Paralar esasen, para kavramını karşılamaz. Söylem olarak para diyoruz, ancak finans argümanlar gibi kripto türevler de para değildir. Bu türevlere; ancak, paranın yerine kullanılmak istenen, gerçek olmayan, zorlama paralardır, denilebilir... Para; kıymeti kendinden menkul mal ve hizmetler veya onun yerine geçecek borç ve alacağın ödeme yükümlülüğüdür. Bu yükümlülükler kayıt olarak da tutulabilir. Para, fiziki varlıkların kendisi ya da temsilidir. Temel manada para, bu çerçevede ele alınmalıdır. Tarihi süreç içerisinde, yeryüzünde birçok şey para olarak kullanılmıştır. Öncelikle; insanın en sık ihtiyaç duyduğu şeyler para olarak kullanılmıştır. İnsan; yeme, içme, güv...
Trajikomik Cinnet: THODEX

Trajikomik Cinnet: THODEX

Makaleler
"Blockchain güvencesi, dağıtık defteri kebir  (DDK)  usulü ve açık kaynak söylemi ile yola çıkan kripto paraların, Thodex gibi tek merkezden kontrol edilen bir borsaya teslim oluşu, sistemin felsefesine aykırıdır..." Varsayım, Varsaymak...Olmayan bir şeyi varmış gibi kabul etmek... Olmayan bir şeyi sembolle ifadelendirmek... Olmayan bir şeye iman etmek... Olmayan bir şeye yüksek değerler vermek. Evinizi, arabanızı, toprağınızı satıp; olmayan bir şeyi satın almak... sonra olmayan şeyin, gerçekten de olmadığının idrakine varmak.... Ve hiçbir şeysiz kalmak.... Bu oldukça trajik, bir o kadar da komik. Kısacası, skandal… Thodex skandalı Thodex bir kripto para borsası platformudur. Borsa, bir anda bazı kripto para alım satım işlemlerinin bakıma alındığını ileri sürerek ...
Arabeskleşen Din ve Hatipoğlu

Arabeskleşen Din ve Hatipoğlu

Makaleler
Ramazan ayının girmesiyle birlikte ülkenin bilinen hocalarını iftar ve sahur programlarında görmeye başladık. Ancak, bu yıl biraz farklı oluyor. Malum Koronavirüs nedeniyle stüdyolarda seyircili program pek yapılamıyor. Yapılanlarda ise; mesafe kurallarına uyulan sembolik katılımlar olduğunu görüyoruz. Bu yıl, pandeminin de etkisiyle, televizyonlar dışında sosyal medyada yapılan yayınlar da öne çıktı. Sadece; sosyal medya değil, “Zoom” üzerinden, özel oturumlar da yapılır hale geldi. İlk ve ortaöğretim kurumları başta olmak üzere, Zoom programı, neredeyse resmi bir mecra haline geldi. Bu derece dönüşen medya araçları, Ramazan programlarının da alternatif mecrası oldu. Bu kapsamda Nihat Hatipoğlu’nun iftar/sahur programlarının klasikleştiğini sö...
Hayvanların önemi

Hayvanların önemi

Makaleler
İnsanı insan yapan temel özelliklerinden biri doğaya uyumsuzluğu ve bu uyumsuzluğu tamamlayıcı becerisidir. Aklı kullanması, zekâsı ve el becerileri, onun diğer canlılara üstünlüğünü ortaya çıkarmıştır. Zihniyle düşündüğünü, hayal ettiğini elleriyle var etmiştir. Allah; insana bir şeyi tasarlama, organize etme ve üretebilme yeteneği vermiştir. Bu gibi donanımlar, insanı diğer canlılardan ayıran özellikler olmuştur. Bitkiler ve hayvanlar, belli şartlarda ve coğrafyada yaşayabilirler. Genellikle; iklimsel özellikler, doğaya dair bu tasnifin gerçekleşmesine neden olmuştur. Çevresel imkân ve faktörler onların yaşamına göre değil, onlar kendi ihtiyaçlarına göre dünyaya dağılmışlardır. Zaman zaman mekân savaşlarına girmişlerdir. Savaşı kazananlar günümüze kadar gelmiş, kaybedenle...