İktisat Hareketi bir kadro hareketidir. İnsanların istikameti ve bilgi birimi birikimi ile ilgilenir.

Bağımsız İnfak Bakanlığı (1)

İnfak; “nafaka vererek bir kimsenin geçimini sağlama” deniliyor olsa da bu yeterli bir açıklama değildir.

İnfak; toplumsal ekonomik dengeye katkı sunmak için Allah’ın en çok kullandığı ve insanoğluna tavsiye ettiği bir kavramdır.

Sadece ahirette bir karşılık olarak değil, dünyada da bu infaklar yapıldığında; ekonomik kalkınmaya toplumsal katkısı olduğunu görüyoruz. İnfakla tabanda başlatılan bu mali güçlendirme, büyük bir üretim tüketim dengesinin oluşmasını sağlayacak. İnfakın, toplumsal ekonomik adaleti sağlamada gönüllü bir mali transfer olduğunu söyleyebiliriz.

İnfak edildiğinde sadece ahirette karşılığı alınacağı yanlış algıdır.

Bu mesele insanları iyiliğe sevk etmek için sadece tavsiye ve konuşmaların ötesine geçmeyen ilahiyatçıların ve Diy’anetin konuşacağı bir konu değildir. Bu konu toplumsal bir kalkınma için son derece önemlidir. Oluşturulacak Bağımsız İnfak Bakanlığı, reel ekonomi için büyük bir canlılık sağlayacaktır. Bu tabanda oluşturulacak harcama modeli israfa değil, zorunlu ihtiyaçları gidermede infakın büyük olumlu etkisi olacağını söyleyebiliriz.

İnsanların ihtiyaçlarını toplumsal bir kurgu ile gidermek, yapılacak büyük bir çalışmadır.

Toplumsal katmanlar gözetilerek, tabanda denklik gözeterek yapılacak doğru bir harcama politikası, ekonomi içerisinde büyük bir çarpan etkisi yapacaktır. Elbette bunun, dünya da ekonomik bir karşılığı olacaktır. Ancak infak etmenin ilk meyveleri bireysel başlayıp kelebek etkisi ile toplumsal boyut kazanması dünyadadır. Bunun toplumsal etki düzeyine ulaştırılması da kurumsal sürdürülebilir bir sistemsel kurgunun gerçekleşmesine bağlıdır.

İnfak konusu her ne kadar bu ve benzeri bağlamda birçok platformda gündeme gelse de, İktisat Hareketi olarak ifade ettiğimiz ve önerdiğimiz mesele; devletin bir bakanlık ölçüsünde, özerk bağımsız bir model içinde, bunun nasıl kurgulanacağı konusudur. Bağımsız bir mal ve hizmete endeksli infak parası basılı değil, kişiye özgü harcama kartı olarak verilmesidir. Bu bir denkliği oluşturma amacını taşıyan harcama kartı olurken aynı zamanda temel ihtiyaçları gidermek için ödeme aracı olacaktır.

İktisat Hareketi olarak bu kurgulamanın nasıl yapılacağı modelimiz hazırdır.

Yazı dizisi devam edecektir

Selam ve dua ile.
Yunus Ekşi

Bir yanıt yazın