İktisat Hareketi bir kadro hareketidir. İnsanların istikameti ve bilgi birimi birikimi ile ilgilenir.

Borca Dayalı Para Sistemi

bdps

Günümüz modern ekonomisi adeta hafızasını yitirmiş durumdadır. Köklerinden uzaklaşmış ve neyi niçin yaptığını bilemez hale gelmiştir. Bu yetmiyormuş gibi mevcut çarpık yapının, diğer bir ifade ile statükonun, devamından yana olan ortodoks ekonomistler milli hesaplar ve istatistiki varsayımlar peşinde koşarken, insanoğluna hizmeti ve insanın mutluluğu esasını neredeyse tamamen gözardı eder olmuşlardır.

Halbuki esas amaç insanın refah ve mutluluğu yani saadetidir. Geçmişte bunu açıkça dile getiren klasik ekonomistlerden birçoğu, ekonomik düzenlemelerin her zaman “daha büyük çoğunluğun daha mutlu olması” esasına göre yapılması gerektiğini ifade etmişlerdir.

Bugün milyonlarca insanın aç, sefil ve evsiz olarak yaşaması, mevcut bilimsel ve teknolojik gelişmişlik ile birlikte izah edilebilir bir durum değildir. Sosyalist, kapitalist veya karma ekonomiden başka bir anlayışı kabul edemeyen, daha doğru bir ifadeyle benimseyemeyen ve çözümün sadece bu çerçevede bulunabileceğine inanan mevcut ekonomik sistem ve anlayışlar artık iflas halindedir.

Elinizdeki bu kitap, Milli Gazete’nin ekonomi sayfasında düzenli olarak yazmaya başladığım 5 Eylül 1999 tarihinden itibaren 1 Eylül 2001 tarihine kadar yayınlanan bazı yazılarımın derlenmesi ile ortaya çıkarılmıştır. Bu yazılar mümkün mertebe belli bir sistematiğe sokularak dört bölümde toplanmıştır. Bunlar; temel ekonomik yaklaşımlar, borca dayalı para sistemi, uluslararası ekonomik gelişmeler, krizler ülkesi Türkiye ve Türkiye’deki ekonomi bölümleridir.

Yazılarımı yakından takip eden birçok okuyucunun tavsiye ve teşvikleri bu kitabın derlenmesinde oldukça etkili olmuştur. Bu yorucu derleme işi de, genç ekonomist arkadaşım Selim Tekin’in çabaları ile gerçekleştirilmiştir. Kendisine ve bu çalışmada yardımlarını esirgemeyen birçok arkadaşlara çok teşekkür ederim.

Kitabın Pdf Halini İndirmek İçin Tıklayınız

Bir yanıt yazın