İktisat Hareketi bir kadro hareketidir. İnsanların istikameti ve bilgi birimi birikimi ile ilgilenir.

Bilim Kurulu İlah Kurulu mu Oldu?

Bilim Kurulu Haram ve Helaller Koyamazlar!!

Diyanet Kurulu Yüksek işleri Başkanlığı şu fetvayı verdi “Geçmişte olanlar hariç, artık babalarınızın evlendiği kadınlarla evlenmeyin. Çünkü bu bir hayasızlık, öfke ve nefret gerektiren bir iştir. Bu ne kötü bir yoldur.” (Nisâ, 4/22)

Bir sonraki ayette nesep ve süt hısımlığıyla sıhrî hısımlıktan dolayı evlenilmesi haram olan kadınlar sıralanmıştır:

“Size şunlarla evlenmek haram kılındı: Analarınız, kızlarınız, kız kardeşleriniz, halalarınız, teyzeleriniz, erkek kardeş kızları, kız kardeş kızları, sizi emziren sütanneleriniz, süt kız kardeşleriniz, eşlerinizin anneleri, kendileriyle zifafa girdiğiniz eşlerinizden olup evlerinizde bulunan üvey kızlarınız, -eğer anneleri ile zifafa girmemişseniz onlarla evlenmenizde size bir günah yoktur- öz oğullarınızın eşleri, iki kız kardeşi (nikâh altında) bir araya getirmeniz. Ancak geçenler (önceden yapılan bu tür evlilikler) başka. Şüphesiz Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.”

 (Nisâ, 4/23)

Daha sonra evli kadınlarla evlenmenin de haram olduğu ifade edilmiştir: “…Evli kadınlar (da size) haram kılındı. (Bunlar) üzerinize Allah’ın emri olarak yazılmıştır.” (Nisâ, 4/24)

Ayrıca Kur’an-ı Kerim’de iddet bekleyen kadının başka biriyle evlenemeyeceği (Bakara, 2/235), tek kadınla evlilik esas olmakla birlikte şartlarına uyarak birden fazla kadınla evlenmek isteyen erkek için bu sayının dörtle sınırlı olduğu ve aynı anda dörtten fazla kadınla evli olunamayacağı (Nisâ, 4/3) bildirilmiştir.

Bunun yanında kadın olsun erkek olsun müşriklerle evlenmek yasaklanmış (Mümtehine, 60/10)

Diyanetin bu fetvası Allah’ın kimlerle evlenilemeyeceğini açık seçik şekilde belirttiği bir fetvadır.

Ama şimdi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yaptığı açıklamaya göre SMA genetik testi yaptırmayanlara evlilik izni verilmeyecek.

Öncelikle şunu net biçimde ifade edelim; Sağlık Bakanlığının aldığı bu karar, kendini ilah yerine koymasıdır. Kiminle evlenilemeyeceğini yukarıda ayetlerle Allah açık bir biçimde ortaya koymuşken, helal olan bir evliliği bir gerekçe ile haramlaştırmak ilahlık iddiasıdır. Bu bir din koymadır.

Şimdi gelelim Sağlık Bakanlığının gerekçesine.

 Bu plandemi sürecinde bilim kurulunun aldığı kararlar, toplumda bulduğu karşılık, kurulun inandırıcılığı ciddi tartışma konusu oldu. Bilim kuruluna olan güvensizlik hala toplumun büyük bir kesiminde çok yüksek oranda. Bilim Kurulunun çalışma biçimi ve yaptığı açıklamalar, Dünya Sağlık Örgütünün stratejisini takip eder nitelikte olduğunu görüyoruz.

Şimdi Bakan Koca, SMA hastalığını farklı tipleri için hastalığı modifiye eden seçeneklerin mevcut olduğunu,2019 itibariyle SMA tip 1,2,3 hastalarına tedavi uygulandığını ‘Muhsin Ersen etkili ilaç kullanılmaya devam edileceğini, yeni doğan taramasıyla birlikte tüm tedavi seçeneklerinin dikkate alınacağını söyledi.

Sağlık bakanlığı, önce evliliğe Kuran’da olmayan yeni bir haram getirerek, evliliği azaltırken, bir gen taraması da yapacak. Bu gen taraması toplumun genetik haritasını çıkarmak için büyük bir zemin olacak. Bu arada Dünya Sağlık Örgütü yasal dokunulmazlık alacak şekilde kurumsal yapısını Türkiye’de oluşturdu.

Plandemi süreci içerisinde, anayasal kişi hak ve özgürlüklerin ihlali olan PCR testi dayatılması hala sürüyor. Yaptırmayanlara, eğitim, seyahat ve çalışma hakkının verilmemesi sağlandı.

Halkını büyük bir kesiminin güvenini yitirmiş, artık bilim kurulu değil filim kurulu olarak halk arasında tanımlanan bu kurumun, çalışmalarına paralel olarak Türkiye’de Dünya Sağlık Örgütü bir yapılanma biçimi olarak şube açıyor. Meclisten yasal dokunulmazlık getiriliyor. DSÖ, Türkiye’deki çalışmalarını denetleyecek, kontrol edecek Türk yargısının, Türk kolluk kuvvetlerinin eli kolu yasayla bağlanıyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti içinde, küresel güçlerin sağlık sektöründeki güçlü eli sınırlarımızın içinde dilediği gibi hareket etme kabiliyeti kazandırılıyor. SMA hastalığı bahane edilerek çıkartılan gen haritası da dokunulmaz ilan edilen DSÖ çalışmaları için hazırlandığını düşünüyoruz.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırları içerisinde, Türk toplumunun üzerinde yapılan operasyonlar, ne acıdır ki TBMM’den geçirilen yasalarla yapılıyor. 

Sağlık bakanlığı Helaller ve Haramlar koymak isteyen Bilim/filim kuruluna teslim olmuştur.

Selam ve dua ile…

Yunus EKŞİ

Bir yanıt yazın