İktisat Hareketi bir kadro hareketidir. İnsanların istikameti ve bilgi birimi birikimi ile ilgilenir.

BM Genel Sekreteri Guterres’e Açık Mektup

Sayın Genel Sekreter Antonio Guterres; 

21.yy’da Çin tarafından Sincan Özerk Bölgesinde tanıklar ve dünya insan hakları sivil toplum kuruluşlarınca dünyaya duyurulan; “Sincan Özerk Bölgesinde” yaşayan başta Müslüman Uygur Türkleri ve diğer Müslüman Türk unsurlara karşı son yıllarda Çin Komünist yönetimi tarafından uygulanmakta olan insan hakları ihlalleri dünyada pek çok ülke tarafından “soykırım” olarak ilan edilmiş ve Çin kınanmıştır.

Kamplarda kadın ve erkeklere uygulanan baskı, zulüm ve kadınlara karşı tecavüz olaylarının yaşanması, çocukları eğitim iddiası ile asimilasyon kamplarında dillerini, dinlerini unutturarak komünist olarak yetiştirilmesi ve ailelerinden koparılan çocukların yaşadıkları, Uygur Müslüman Türklerin köle işçi olarak çalıştırılmaları, organlarının çalınması gibi olayların olması, Uygur ailelerin evlerine ve mülklerine el konularak Çinli ailelere verilmesi, Uygur Müslüman Türklerin camilerini ve tarihi eserlerini yok edilmesi, Çin dışına eğitim ya da ticaret için çıkan Türk kökenlileri terörist ilan edilmesi ve Müslüman ailelerin evlerine inanç ve geleneklerine aykırı olarak Çinlileri yerleştirme gibi iddiaları Müslüman Uygurlar başta olmak üzere Çin’de yaşayan Müslüman Türk ve diğer unsurlara, Çin’de, insanlığa ve insanlığın geleceğine vereceği yıkım tartışmasız gerçektir.

Çin tarafından devlet politikası olarak uygulanan zulümlere son vermelerinin sağlanması gerekmektedir. Şayet zulmü durdurulmaz soykırıma devam edilirse 21.yy’da dünyaya barış değil savaş tohumları ekilecektir ve yeryüzünde can güvenliğinden söz etmenin mümkün olmayacağını düşünmekteyim. 

Sayın Guterres, Doğu Türkistan Sincan Özerk Bölgesinde Çin tarafından yapılan insanlık suçunun diğer devletler ve insanlar tarafından göz ardı edilmesi, zulmü durdurmak için gereğinin yapılmaması Çin’in insanlık suçuna iştirak anlamı taşımaktadır. Üzülerek ifade ederim ki tarih sadece Çin’i değil sessiz kalanları da affetmeyecektir.

Sayın Genel Sekreter, Doğu Türkistan’da Müslüman Türk unsurlara Çin tarafından reva görülen zulümler iki milyara yaklaşan İslam coğrafyası ile kin ve nefret tohumlarının ekilmesiyle dünya barışını tehlikeye düşürecek potansiyele sahiptir. Çin durdurulmalıdır. 

BM’lerin 21.yy’da yaşanan insan hakları ihlallerine müsaade etmeyeceği Çin Komünist yönetimine kuvvetli etkili olarak gösterilmesi gerekmektedir. İnsan haklarını korumak insanlık görevi ve gereğidir.

Mektubumda yazdıklarım benim iddiam ve suçlamam değildir. Yazdıklarım tanıklar ve bizzat olayları yaşayanlar tarafından anlatılan ve dünyanın çeşitli bölgelerinden insan hakları örgütleri ile batılı bazı devletlerin soykırımı tanımalarından ibarettir. 

Sayın Genel Sekreter Antonio Guterres;

BM insan hakları mahkemesi nezdinde Sincan özerk bölgesinde insan hakları ihlalleri ve soykırım konusunda müracaatımız ve Çin rejiminin yargılanması talebimizin de geç kalmadan gündeme alınması hususunda da gerekenleri yapmanızı, insan hakları ihlalleri ve zulmün biran önce durdurulmasına katkı vereceği muhakkaktır. O sebeple katkınızı beklemekteyim.

Sayın Başkan Gutteres,

Sincan özerk bölgesinde yaşayan müslüman halklara karşı devam eden soykırım ve zulmün durdurulması hususunda gerekli hassasiyeti ve başta Çin devleti ve BM’lere (U.N.) üye devlet yetkilileri nezdinde gereken girişimlerde bulunacağınıza inanmaktayım.

Saygılarımla

HALİS ÖZDEMİR
Gazeteci Yazar