İktisat Hareketi bir kadro hareketidir. İnsanların istikameti ve bilgi birimi birikimi ile ilgilenir.

Çin, Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlarını Esir(mi) Aldı !?

Bilindiği gibi Doğu Türkistan’da yaşananlar insanlık vicdanını kanatmaya devam ediyor.

Dünyada ve ülkemizde bu kadar sıkıntının arasında bir de Doğu Türkistan Çin meselesi ile nasıl ilgilenilebilir ki diye düşünenler olabilir. Öncelikle böyle düşünenler Doğu Türkistan Müslüman Türk halkına Çin tarafından uygulanan zulümlerden haberdar değil demektir. Doğu Türkistan’da yaşananlardan haberdar olanların aksini düşüneceğine ihtimal vermiyoruz.

Büyük devlet büyük millet olmak demek tam da budur! Kendisi ne kadar zorluklarla boğuşursa boğuşsun zulme rıza göstermediğini ve hiçbir şeyin zulme rızaya gerekçe olamayacağı idraki ve şuuruyla davranmaktır.


Sayın TBMM Başkanımız, Siyasi Parti Genel Başkanlarımız Sayın Milletvekillerimiz ve aziz milletimize arzımızdır.

Dünyada pek çok sivil insan hakları örgütleri ve devlet Doğu Türkistan Sincan Özerk Bölgesinde milyonlarca Müslüman kardeşimize Çin’in reva gördüğü eylemlerinden dolayı kınamışlar ve yirminin üzerinde ülke ise soykırımı tanımışlardır.

Çin tarafından çocuk, kadın ve erkeklerin toplama kamplarında tutulduğu, düzmece suçlamalarla terörist ilan edildikleri ve hapishanelere atıldıkları,

Milyonlarca çocuğun asimile edildikleri ve Komünist Çinli olarak yetiştirildikleri, dillerini unutturmaya ve dinlerini değiştirmeye çalıştıkları ortaya konulmuştur.

Toplama kamplarında kadınlara tecavüzler yapıldığını, kamplarda tutulmuş daha sonra çıkmış Müslüman hanımefendiler yaşadıklarını anlatarak dünya kamuoyunu hayrette bırakan olmaz, olamaz denilen zulümleri anlatmışlardır. Toplama kampları ve hapishanelerden sağ çıkanların köle işçi olarak çalıştırıldıkları Müslüman Doğu Türkistan halkının mülklerine el konulduğu tarihi binaların, camilerin çoğunun yıkıldığı hatta mezarlıkların yok edildiği doğu Türkistan Sincan Özerk Bölgesine Çinlilerin yerleştirildiği Doğu Türkistan’ın demografik yapısının Çin lehine değiştirilmeye çalışıldığı ve daha pek çok suçlama ile ÇİN’İN DOĞU TÜRKİSTAN’DA SOYKIRIM yaptığı dünyaya duyurulmuş ve bu sebeple halen Çin İngiltere’de bağımsız insan hakları mahkemesinde yargılanmaktadır.

Doğu Türkistan vakıf ve derneklerinin de katkı ve destekleri ile Sivil İnisiyatif ‘e önderlik ederek uluslararası imza kampanyası başlatmış ve sonucunda ise BM insan hakları mahkemesine şahsen başvuruda bulunmuştum. BM mahkemesinde Çin’in işlediği insanlık suçu soykırımdan dolayı yargılanmasını beklemekteyiz.

Sayın TBMM Başkanımız, Sayın Siyasi Parti Genel Başkanlarımız ve Sayın Milletvekillerimiz,

Çin’in Müslüman Türk kardeşlerimize reva gördüğü ve 21. yy’da insanlığın yüz karası uygulamaları devam ederken Türkiye Çin ilişkileri sağlıklı ve dostane yürüyemeyeceği gibi sağlam temellere de oturmayacaktır.

Türkiye ve Türk halkı Doğu Türkistan halkına reva görülen zulümlere sessiz kalamaz.

Dünya ticaretinin kaderini etkileyecek Çin için hayati öneme haiz olan tarihi adı ile İPEK YOLU, Çin’in yeni isimlendirmesi ile ÇİN KUŞAK YOL PROJESİ’nin en önemli ayağı ve tamamlayıcısı Türkiye’dir.

  • Türkiye bir yandan kardeşlerimizin kan ve gözyaşı devam ederken projeyi destekleyemeyeceğimizi ve sürdüremeyeceğini,
  • KANAL İSTANBUL projesi gibi projelerin Çin’li firmalara yaptırılmasını Türk milletinin kabul etmeyeceğini de Çin parlemetosu ve devlet yetkililerine anlatılmasını, bildirilmesini vatandaşlarımız beklemektedir.
  • Ayrıca Çin’in şimdiye kadar yalanlama ve çarpıtmalarının artık işe yaramadığı gerçeklerin gün gibi ortada olduğu da ayrıca ihsas edilmeli,
  • Sadece Türkiye Çin ilişkileri değil, iki milyar Müslüman ve Türk dünyası ile Çin ilişkilerini olumsuz yönde etkileyeceği gene Doğu Türkistan Sincan Özerk Bölgesinde Müslüman Türk halkına yapılanlar ortada iken barış ortamı sağlanamayacağı gibi sağlıklı ticaret ortamı da sağlanamayacağı en etkin bir şekilde bildirilmeli bunun için partementolar arası dostluk grupları ve milletvekillerimiz top yekün girişimlerde bulunmalı, sivil insan hakları kuruluşları da harekete geçmelidir.

Böylelikle hem Türkiye Çin ilişkileri acı ızdırap ve kan üzerine değil, insan hakları sağlam temelleri üzerine bina edilecek ve işlenmekte olan insanlık suçu durdurulacak ve sessiz kalınmamış olacaktır.

Ayrıca Türk vatandaşı olan Doğu Türkistanlı kardeşlerimizin gene Türk vatandaşı olan yakınları düzmece suçlamalarla ya toplama kamplarına atılmışlar ya da hapishanelerde tutulmaktalar. Vatandaşlarımızın ülkemize iade edilmesi için TBMM en kısa sürede devreye girmesi vatandaşlarımızın ülkemize getirilmeleri sağlanmalıdır.

Şunu hatırlatmakta fayda görmekteyim. Pakistan, Kazakistan gibi ülkeler isimlerini ve ülkelerini aşağıda arz ettiğim kendi vatandaşlarının ülkelerine dönmelerini sağlamışlar kendi vatandaşlarına sahip çıkacaklarını Çin’e göstermişlerdir.

Doğu Türkistan İnsan Hakları İzleme Derneği Çin tarafından tutuklanan ya da kamplara alınan Doğu Türkistan’lı ve aynı zamanda Türk vatandaşlarımızın listesini yayınlamışlar ve devletimizden vatandaşlarımızın ülkemize getirilmelerini beklemekteler. Kamuoyuna açıkladıkları liste ekte arzedilmektedir.

Sayın TBMM Başkanımız, Siyasi Parti Başkanlarımız, Milletvekillerimiz ve aziz milletimiz;

Çin Türkiye ilişkilerinde tarihi süreç yaşanmakta ve Doğu Türkistan’da yaşayan Müslüman kardeşlerimiz bakımından da tarihi öneme sahiptir.

Aziz milletimiz ve devletimiz tarihi boyunca dil din ırk farketmeksizin hep mazlumların yanında yer almış ve onun içinde Müslüman Türk tarihi iftihar vesilemiz olmuştur.

Ne Çin ne de başka bir devlet ve milletin kardeşlerimize yaptığı insanlık suçu karşısında sessiz kalmayacağımız ve kalamayacağımız ortadadır.

Daha fazla insanlık suçu işlenmesine meydan vermemek, akan kanı ve göz yaşlarını dindirmek için bir an önce harekete geçmemiz mazlum Doğu Türkistanlı, Arakan’lı ve nerede bir insanlık suçu işleniyorsa orada aziz milletimizin şefkat elleri beklenmekte olduğu gerçeği başta Gazi TBMM’miz olmak üzere aziz milletimize ayrıca manevi sorumluluk yüklemektedir.

Sayın TBMM Başkanımız, Siyasi Parti Genel Başkanlarımız, Milletvekillerimiz ve aziz milletimiz,

Zulmü durdurmak için; Çin parlementosu ve uluslararası insan hakları kuruluşları nezdinde girişimlerde bulunulmalı ve Türkiye önderlik yapmalı, gerekirse Çin ürünleri için ambargo kararı almalı ve 2022 Pekin Kış olimpiyatlarına katılmamalıyız.

Her halükarda Çin zulmü durdurulmalıdır !!

Zulmün durdurulması gerek Türkiye ve gerekse dünya Müslümanları ile ilişkileri açısından Çin’in lehine olacaktır. Dünyanın barışa ihtiyacı vardır. Hiç zaman kaybetmeden gereğinin yapılacağına inancımızın tam olduğunu en içten saygıyla ifade etmek istiyorum.

İyi ki Müslüman Türk Milleti var iyi ki Türkiye var!

Müslüman Türk Milleti ve Türkiye’nin varlığı insanlığın ve insanlık değerlerinin teminatı olmaya devam edecektir.

Aziz milletimize TBMM’nin aziz üyelerine saygılarımızla arzımızdır.

Halis ÖZDEMİR

Çin Yönetimi tarafından tutsak edilen Doğu Türkistan asıllı Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlarının listesine ulaşmak için

https://www.ethrw.org/cin-yonetimi-tarafindan-tutsak-edilen-dogu-turkistanli-turk-vatandaslarinin-listesi/

İktisatHareketi.org

Bir yanıt yazın