İktisat Hareketi bir kadro hareketidir. İnsanların istikameti ve bilgi birimi birikimi ile ilgilenir.

İktisat Hareketi’nin Depreme Hazırlık Önerileri

İktisat Hareketi'nin Depreme Hazırlık Önerileri - İKTİSAT HAREKETİ

Kamuoyunun bildiği gibi İktisat Hareketi başta ekonomi ve iktisat olmak üzere birçok alandan tıkanmış sisteme alternatif çözümler üreten bir hareket olarak kendini tanımlar.

Bundan dolayı İktisat Hareketi sorunların çözümü için, önce sebepler üzerinden gidilmesi gerektiğini söyler. Siyasi ve sosyolojik tartışmaların yapıcı ve kalıcı sonuçları doğurabilmesi için bu yaklaşımın öncelikli olduğuna inanıyoruz. Birlik beraberlik temennilerinin güzel olduğunu, ancak asla yeterli olmadığını, bunu sağlayacak radikal çözüm adımlarının atılması gerektiğine inanıyoruz.

İktisat Hareketi olarak, öğretilmiş klasik ezberler bozulmadan yeni çözüm yöntemlerinin oluşamayacağını çok iyi bildiğimiz içinde ezber bozucu önerilerde bulunuyoruz ve gücümüzün yettiğince bunu yapmaya devam edeceğiz. Şimdi de devletimizin güçlenmesi için, milletimizin deprem yıkıntısından çıkarmak için, devletimizin bütün desteğini milletimizin yanında olduğunu göstermek için şunları öneriyoruz:

Deprem ve Deprem Hazırlık Çözüm Önerilerimiz;

 • Yaşanılan büyük afet depremin getirdiği yaklaşık 84 milyar$ maliyet olsa da kaynaklarımızla bu sorun çok rahatlıkla aşılabilir. Bunun için hükumetin kaynaklara ulaşmasını engelleyen kurumların yeniden yapılanması gerekir. Kural tanımaz geçici emirlerle değil, yasal düzenlemelerle hükumet kaynaklara borçsuz, maliyetsiz ve çok kolay ulaşabilir hale gelmelidir.
 • Hükumet, mevcut ekonomimizde uygulanan borca ve faize dayalı finansal sistemi sürdürerek bugün yaşadığımız ve ileride olabilecek büyük deprem afetlerinin yaralarını saramaz. Devlet olarak depremzedelerin ve gelecekle ilgili depremlere karşı büyük yıkımların önünü almak için yeni bir maliyetsiz finans sistemine geçmek zorundadır.
 • Bunun için Borca Dayalı Finans Sistemine paralel, Borca Dayalı Olmayan Afet ve Deprem Finans sistemini öneriyoruz. Bu sistemde borca dayalı olmadan var edilecek yeni bir para birimi olarak  örneğin Afet Türk lirası üretilecek/basılacak. Böylece Türkiye geçici süre ile çift para sistemine geçecek. Bu para konut karşılığında tedricen üretileceği için karşılıksız da olmayacaktır. Böylece hükumet, Hazine ve Maliye Bakanlığı üzerinden depreme karşı yapacağı tüm harcamaları borçlanmadan, maliyetsiz, vergiye ihtiyaç duymadan; yıkılan konutların yapılması, hasarlı konutların yenilenmesi imkanı bulacaktır. Üretilecek bu paranın karşılığı yapılacak olan yüz binlerce bina kurulacak yeni ve güvenli şehirler kurulacaktır.
 • Yeni Afet ve Deprem Finans Sistemi Hazine ve Maliye bakanlığı tarafından yürütülerek Afet ve Deprem Bankası oluşturulacak.
 • Afet Türk Lirası borca ve faize dayalı finans sisteminde ödeme aracı olarak kullanılırsa, faiz üretemez, faizli işlemlerde kullanılamaz, yatırım amaçlı borç verildiğinde faiz getirisi sağlayamaz. Borca Dayalı finans sisteminde faiz getirisi oluşturacak hiçbir şekilde kullanılamaz.
 • Bir Afet Türk Lirası 2 $ sabitlenecek. Böylece Borçla ve faizli olarak üretilen Türk Lirası 2$ üzerinden kaç Afet Türk Lirası ettiği hesaplanacaktır. Doların değeri düştükçe Afet Türk Lirasının değeri de doğal olarak düşecek. Dolar değerlendikçe de Afet Türk Lirası daha çok değerlenmiş olacak.
 • Hazine ve Maliye Bakanlığı basılacak olan Afet Türk Lirasının ne kadar olacağını, deprem hasarı ve depreme hazırlık için üretilecek konutların toplam maliyetleri belirleyecektir. Para üretimi konutların üretimi ile eşzamanlı olacak. Dijital/kaydi para üretilmeyecek. Ancak zorunlu ihtiyaç duyulduğunda kaydi para oluşturulabilecek.
 • Devlet ise yıkılarak yeniden yapılacak yüz binlerce binadan ötürü, demir, çimento, beton ve tuğla fiyatlarının talepten ötürü yükselmemesi için gerekli fabrika ve üretim tesisleri ile lojistik ağını bölgesel olarak Afet Türk Lirası ile kuracak.
 • Depreme karşı sismik izolatörlerin yeniden yapılacak binalarda kullanması zorunlu hale getirilecek. Sismik izolatörlerin talepten ötürü fiyatların artmaması için ihtiyacı karşılayacak şekilde planlamalar yaparak gerekli görülen bölgelerde izolatör fabrikalarını Afet Türk Lirası ile kurulacak.
 • Afet Türk Lirasının varoluş amacı ve karşılığı büyük maliyete neden olan Türkiye’de ki yapı stokunu,   güvenli yaşam alanlarına dönüştürmek içindir. Böylece Afet Türk Lirası karşılıksız üretilmeyip, karşılığı konut üretimi olacaktır.
 • Para, halk içinde kullanımı iyice yaygınlaştıktan ve konutlar imal edildikçe Hazine ve Maliye Bakanlığının denetiminde Afet ve Deprem Bankasında kaydi olarak var edilecektir. Böylelikle yeni bir ödeme aracı olarak kullanılacak.
 • Büyükşehir başta olmak üzere tüm şehirlerin konut stokunu depreme karşı dayanıklı yapılar olarak yeniden yapmak için bütün Türkiye’nin konut haritasının çıkarılması gerekiyor. Yıkılıp ve yapılması gereken binaların maliyetlerinin yanında büyükşehirleri küçülterek yeni şehirlerin kurulması da Afet Türk Lirası ile karşılanacak. Böylece kurulacak olan yeni şehirlerin bütün maliyeti Hazine ve Maliye Bakanlığının ürettiği Afet Türk lirası ile gerçekleşmiş olacak.
 • Hükumet, böylece paraya borçla ulaşmayacak, yüksek faizler ödeyerek yeni vergiler koymayacak veya yüksek vergiler alma yoluna da gitmek zorunda kalmayacaktır.

Dolar Nasıl piyasada her yerde geçiyor ve alım gücü varsa, hükumet Afet Türk Lirası ile borçlanmadan, vergileri arttırmadan  büyük bir finansman ihtiyacını karşılayacaktır. Bunun gerçekleşmesi sadece hükumetin iradesine bakıyor. Türkiye, en son 11 ilimizde olan depremi ile beklenen İstanbul depremini ve tüm Türkiye deki yapı stoklarının depreme dayanıksız olanlarının yenilenmesi Afet Türk Lirası ile sağlayabilir.

Hükumet, yol gösterme amacı ile bu söylediklerimizi kulak arkası yapmamalı.

Bu  yaklaşımı uygulamak için tereddüt göstermemeli. Söz konusu milletimizin mal ve  can güvenliğidir. Mevcut ekonomimizde uygulanan Borca ve Faize Dayalı Finans sisteminin sürmesini isteyenlerin çıkaracağı yaygaraya aldırış etmeden, kararlı bir tutum gösterip, Borca ve Faize Dayalı Para Sistemini kaldıramıyorsanız;

Önerdiğimiz ve talep olması halinde formüllerini kolaylıkla daha da geliştirebileceğimiz Afet ve Deprem Finans Sistemi ile milletimizin sorunlarına çözüm üretebilirsiniz.

Tüm siyasi partilerde bu konuda samimi oldukları takdirde depreme hazırlık önerileri çalışmaları için yardımcı olabileceğimizi şimdiden duyurmak isteriz. Bu samimi talebi ilk olarak Milli Yol Partisi yaptığı için önerilerimizi geliştirerek desteğimizi verdiğimizi kamuoyunu ve siyasi partileri de buradan bilgilendirmek istiyoruz.

Allah milletimizi afetlerden korusun…
Allah milletimize zeval vermesin…

***

İKTİSAT HAREKETİ