İktisat Hareketi bir kadro hareketidir. İnsanların istikameti ve bilgi birimi birikimi ile ilgilenir.

İstanbul sözleşmesinden çıkamayabiliriz!

AKParti’nin Genel Başkan vekili Numan Kurtulmuş; “Halkımızda İstanbul Sözleşmesi konusunda büyük bir beklenti varsa bu sözleşmeden çıkılır” demiş.

Numan Kurtulmuş İstanbul sözleşmesi ile ilgili sorulan bir soru üzerine; “Halkımızda İstanbul Sözleşmesi konusunda büyük bir beklenti varken AK Parti olarak biz buna bigâne kalmayız. Nasıl usulü yerine getirerek bu sözleşme imzalanmışsa, aynı şekilde usulü de yerine getirilerek bu sözleşmeden çıkılır” cevabını vermiş.

Önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın LGBT derneklerinin bu seneki yürüyüşleri ile ilgili eleştirisel sözlerinden sonra, Numan Kurtulmuş’un yaptığı bu açıklama sonrasında, Erdoğan’ın kurmaylarına, “Çalışıp, gözden geçirin. Halk istiyorsa kaldırın. Halkın talebi kaldırılması yönündeyse, buna göre bir karar verilsin. Halk ne derse o olur” talimatı verdiği haberlerinin servis edilmesiyle, sanki LGBT derneklerinin faaliyetlerine son verilmiş, İstanbul sözleşmesinden ayrılmışız ve uygulama yasası olan 6284 sayılı kanun yürürlükten kaldırılmış gibi, İslami ve muhafazakar camia, dernekleri ve vakıfları ile beraber öyle büyük sevinç naraları atılmaya başlandı ki, neredeyse havanın kararmasını beklemeyip gündüz vakti havai fişek gösterileri ve fener alayları düzenleyecekler.

İktidarın ve partisinin mevcut paradigması (değersayımı) ile İstanbul sözleşmesinden ayrılmamız ve uygulama yasası olan 6284 sayılı kanunun yürürlükten kaldırılması mümkün olamaz! İstanbul sözleşmesini fesh etseniz de 6284 sayılı kanundan ayrılamayabilirsiniz.

Konuya açıklık getirmek önce şu iki ana soru ile başlamak istiyorum.

1-) Türkiye kısa vadede borçları ödemek için acil 163 milyar dolar sıcak paraya (borç) ihtiyacı var. Borcu verecek olan küresel finans elitleri; “İstanbul sözleşmesinden çekilirsen, uygulama yasası olan 6284 sayılı kanunu yürürlükten kaldırırsan ve LGBT derneklerini kapatırsan size borç morç yok !!” derse hükümet, AK Parti, İslami camia ve muhafazakarlar ne yapmayı düşünüyorlar acaba !?

  • Boyun mu eğecek?
  • Rest mi çekecek?

2-) Numan Kurtulmuş’un İstanbul sözleşmesinden çıkabiliriz sözü üzerine, sanki çıkmışız gibi sevinç naraları atanlar, İstanbul sözleşmesinden çıkmanın yolunun bağımsız bir Türkiye olmaktan geçeceğini biliyorlar mı ?

Peki öyleyse soralım;
Türkiye ne kadar bağımsız?

Soruların biraz ağır olduğunun farkındayım ve cevaplamanız için size biraz yardımcı olayım.

Bağımsız bir devlet olmanın olmazsa olmaz 2 ana kuralı vardır.
1-) Yerli ve Milli silahlarıyla donanımlı ordusu olmalıdır.
2-) Yerli ve milli parası olmalıdır.

Bunlardan biri eksik olursa, tam bağımsızdır diyemeyiz.

Ordumuz, bu milletin ordusudur yerli ve millidir. Ama kullandığımız para devletin değildir.

Bunun da nasıl olduğunu izah ederken, bazıları gibi cebimdeki banknotu çıkartıp; “işte bakın burada Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yazıyor, Türkiye Cumhuriyeti yazmıyor. Dolayısıyla bu para bizim değildir” demeyeceğim. Çünkü onu zaten herkes biliyor artık.

Kullandığımız para, Amerikan Merkez Bankasına (FED) bağlı olan Avrupa Merkez Bankası’na bağlı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası adındaki bir anonim şirkete aittir.

Bu bankacılık ağındaki, para-kredi sistemi de, bir avuç faizci küresel finans elitin dizayn ettiği sisteme göre işliyor. Yani kullandığımız para bu elitlerin.

Bu durumda kullandığımız para bize ait olmadığına göre, Türkiye uyguladığı faizci ekonomik model yüzünden ekonomik alanda tam bağımsız değildir.

Bu durumda dünyada uygulanan ve bizimde entegre olduğumuz küresel finans elitlerin sistemine göre onlar borç vermezseler biz hiçbir şey yapamayız.

Acil ihtiyacımız olan borç için görüşmeler yaparken, bize; “İstanbul sözleşmesinden çekilmeyeceksiniz, uygulama yasası olan 6284 sayılı kanunu da iptal etmeyeceksiniz ve LGBT derneklerine dokunmayacaksınız, yoksa size borç morç vermeyiz” derseler paşa paşa bu buyruklarına boğun eğmek zorunda kalırız. Ama; “Hadi ordan…” deyip rest çekersek, 50 cente muhtaç olacağız.

Bundan sonra bu şartları masada önümüze koyabilirler.

Peki bu cendereden kurtulmanın yolu var mı?
Elbette var !
Bunun yolu mevcut ekonomimizde uygulanan borca ve faize dayalı para-kredi sistemini tamamen lağv edip, yerine borca ve faize dayalı olmayan yeni para kredi sistemlerini taban ekonomisi ile birlikte yürürlüğe koymaktan geçer. Bunun yapılacağı yerde Meclistir.

Bir devletin bağımsız bir devlet olabilmesin ikinci şartı olan yerli ve milli parasının nasıl olması gerektiğini çok kısa anlattım.

Ancak, bütün bunların nasıl yapılacağını ve tıkır tıkır sorunsuz çalıştırılacağını öğrenmek için, önce Prof. Dr. Mete Gündoğan‘ın kurucusu ve başkanı olduğu İktisat hareketinin kapısını çalmaları gerekiyor.

Vesselam
Sadi ÖZGÜL

Bir yanıt yazın