İktisat Hareketi bir kadro hareketidir. İnsanların istikameti ve bilgi birimi birikimi ile ilgilenir.

Kobi Faciası

KGF, 14 Temmuz 1993 tarih, 93/4496 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kuruluş organizasyonunu tamamlayıp ilk kefaletini 1994 yılında vererek faaliyetlerine başlamıştır.

KGF amacı; kurumsal bir kefalet kuruluşu olarak teminat yetersizliği nedeniyle çeşitli kredi ve destek imkânlarından yeterince yararlanamayan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin (KOBİ) ve KOBİ dışı işletmelerin, “müteselsil kefil” olmak suretiyle krediye erişimlerini sağlamaktadır.

KGF sitesinde sistem üç aşama olarak kredi şu şekilde veriliyor;

Portföy garantisi sistemi kefalet işleyişi ile:

1. KOBİ Bankaya kredi başvurusu yapar.

2. Banka başvuruyu değerlendirir, içsel derecelendirmesini yapar, krediyi onaylar.

3. Banka kefalet talebini KGF’ye iletir.

4. KGF uygunluk kriteri kontrolü yapar.

5. KGF Bankaya onay verir.

6. Banka krediyi kullandırır.

2. PGS KAPSAMI DIŞINDA KALAN KEFALET (PLS) İŞLEYİŞİ ile;

1. KOBİ Bankaya kredi başvurusu yapar.

2. Banka başvuruyu değerlendirir, içsel derecelendirmesini yapar, krediyi onaylar.

3. Banka kefalet talebini KGF’ye iletir.

4. KGF, 7 iş günü içinde kredi değerlendirmesi yapar.

5. KGF Bankaya onay verir.

6.Banka krediyi kullandırır.

3.Doğrudan kefalet işleyişi ile

1. KOBİ, destek sağlayan Kuruma destek için başvurur. KOBİ, desteğe teminat olarak gösterilmek üzere Kurum tarafından istenen kefalet için KGF’ye başvuru yapar.

2. Kurum destek başvurusunu değerlendirir, onaylar. KGF kefalet başvurusunu değerlendirir, onaylar.

3. KGF destek sağlayan Kurum’a hitaben düzenlediği kefalet mektubunu KOBİ’ye teslim eder.

4. KOBİ, KGF kefalet mektubu ile Kuruma başvurarak desteği kullanır.

Şimdi KGF kullandırılmasındaki sözde bu üç farklı kredi kullandırmanın özünde temel bir ortak özelliği var. O da siz mutlak manada kredi kullanabilmeniz için ipotek altına giriyorsunuz. Bu ipoteği ha banka almış ha başka bir kurum. KOBİ bu durumda yine destek adı altında kredi kullandırılarak, işletmesinin kredi borcu üzerinden faize bağımlılığı sürdürülüyor.

KGF üzerinden şimdi Türkiye’de 750 bin işletmeye nefes aldıracak, 5 yıllık bir hedef koyarak yeni modellerle finansman sağlayacak deniyor. KGF sadece borçlanmaların sürdürülebilirliğini arttırarak mevcut sistem içinde kredi verebilen otoritelerin, yani bankaların kazançlarını KGF üzerinden faizle arttırmak olacak.

Kitle fonlaması, Girişim destek paketi, Türkiye girişim ekosistemi,  ortak projeye teşvik, hem çalış hem girişimci ol gibi başlıklarla finansman kanalları açmaya çalışan KGF lağvedilmelidir.

Bunların hepsi hikâyedir. Bu çalışmaların hepsi faizcilerin çarkına su taşıyor. İşin özünde  KOBİ leri sürekli borçlandırma vardır. Mevcut borçlarını yeni borçlarla ödeme planı vardır. İnsanlarımıza asla bu para kredi sistemi huzur getirmez. Bu sistemi bir takım insanlar sürdürüyor. Bu önerileri yapan hazırlayan bürokratların bunları yapması bir facia olmanın yanında, bunlara talimat verenlerinde köklü çözüm için çaba sarf etmediklerini de görüyoruz.

İşte başkanlık sistemi temizliğe, devletin içinde hala hantal iş yapmaz alternatif çözüm önerileri üretmez, faizi besleyici önerileri ile var olan bürokrasiyi temizlemelidir.

Selam ve dua ile…
Yunus EKŞİ

Bir yanıt yazın