İktisat Hareketi bir kadro hareketidir. İnsanların istikameti ve bilgi birimi birikimi ile ilgilenir.

Küresel Gelişmeler Işığında Türkiye Nereye Gidiyor?

İktisat Hareketi kurucusu ve Başkanı Prof. Dr. Mete Gündoğan, Zonguldak Dedeman otelde “Küresel Gelişmeler Işığında Türkiye Nereye Gidiyor?” konulu konferans gerçekleştirdi.

Prof. Dr. Mete Gündoğan yaptığı sunumda değişen küresel düzeni ve bunun Türkiye üzerindeki etkisine değinerek söze başladı. Yeni fırsatların yanı sıra zorluklar da getirecek olan bu değişimleri anlamanın önemini vurgulayan Gündoğan bölgelerin önemi, enerji kaynakları, yapay zeka ve borçların hafifletilmesi gibi çeşitli konulara değindi. Bireylerin yaşamları üzerinde derin bir etkisi olacak bu değişikliklere hazırlanmaları önemine vurgu yaptı. Ayrıca tarihsel bağlam ve özellikle Rusya ile Avrupa arasındaki jeopolitik gerilimlerin ekonomik dinamikleri şekillendirmedeki rolü de ele aldı. Ayrıca, başkalarının inançlarını anlamanın, eğitime yatırım yapmanın ve bir ülkenin kaynaklarını korumanın önemini vurgulayan Gündoğan modern dünyanın karmaşıklıklarını aşmak için açık fikirlilik, uyum sağlama ve işbirliğine duyulan ihtiyacın altını da çizdi.

Prof. Gündoğan, özellikle küresel gelişmelerle bağlantılı olarak Türkiye’nin ekonomik ve sosyal değişimlerini tartışmaya açtı. Gündoğan, Çin’in Türkiye üzerindeki etkisinden örnekler vererek uluslararası ticarete uyum sağlamanın önemine ve Yapay Zekanın (AI) toplum üzerindeki etkisine ve toplumsal değişimlere duyulan ihtiyaca değindi.

Ayrıca “sosyal borç” kavramına ve servetin dağılımına değinerek Türkiye’nin ekonomik durumunu ve bunun vatandaşların yaşam standartları üzerindeki etkisini vurgulayan Gündoğan, ekonomik belirsizlik ortamında birlik ve toplum direncini savunmakta, tartışmak ve çözüm bulmak için düzenli toplantıların teşvik edilmesi tavsiyesinde de bulundu. Zor zamanlarda manevi bağları korumanın ve inanca güvenmenin önemine de değinen Gündoğan, Türkiye’nin İran ve Avrupa Birliği ile ilişkilerini vurgulayarak farklı ülkeler arasındaki birlik ve işbirliği potansiyelini önemini ve ortak bir para biriminin ticareti ve ekonomik büyümeyi kolaylaştırabileceğini anlattı.

Konferansının tümünde özellikle hakikat ve adaleti korumanın önemini vurgularken, çömlekçinin çamura şekil vermesine benzetme yaparak ve sorunların çözülmesi için bu yöntemin kabul edilmesi ve tartışılması gerektiğini ifade etti. Gerçeği söyleyenlerin doğuştan gelen bir güce sahip olduğunu ve sözlerinin paylaşıldığında güçlendiğini bu gerçeklere göre hareket edecek olanlar, adalet arayışı cesaret gerektirdiğinden, önlerindeki mücadeleye hazırlanmasın önemini vurgulayan Gündoğan, dinleyicilerine inançlarında kararlı kalmaya çağırarak sözlerini bitirdi.

Prof. Gündoğan’ın konferansının tamamını buradan da izleyebilirsiniz…