İktisat Hareketi bir kadro hareketidir. İnsanların istikameti ve bilgi birimi birikimi ile ilgilenir.

Sessiz Silahlar; “Nüfusu Azaltma”

Günümüzün sessiz silahlarından olan dünya nüfusunu azaltma planları ne durumda?

Dünya Ekonomik Forumu (WEF), Gates Vakfı ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) gibi kuruluşların, Büyük Sıfırlama (Great Reset) hedeflerine ulaşmak için Sessiz Silahlara dönüştürdükleri COVID aşılarını kullanmak ve iklim değişikliği yalanlarını yayarak küresel tek bir dünya hükümeti kurmak için nüfusu azaltmayı planladıkları uçuk bir komplo teorisi iddiası olmaktan çıktı artık.

Büyük Sıfırlama projesini hayata geçirmek isteyenlerin neler yaptıklarını hangi sessiz silahları kullandıklarını ortaya çıkarmaya çalışan bu makale, aynı zamanda sessiz silahları bertaraf ederek dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek isteyenlerin endişelerini de ele alıyor.

Peki öyleyse, büyük sıfırlama nasıl bir hile?

Dünya Ekonomik Forumu’nun (WEF) ‘Büyük Sıfırlama’ projesi; bazıları tarafından pandemi sonrası ekonomileri ve toplumları şekillendirmek insanlığın hayrına zorluklara çözüm sunup dünyayı daha iyi yaşanabilir bir yer haline getirecek plan olduğu propagandasını yapmaktalar. Bununla birlikte, Büyük Sıfırlamanın bir Truva atı olduğu yönünde şüpheleri olanlar ise çeşitli sessiz silahlarla nüfus kontrol stratejilerinin hayata geçirildiği konusunda endişelerini dile getirmekte ve sosyal puanlama adındaki bir başka sessiz silahla bireysel özgürlüklerin erozyonu ile tüm yönetim gücünün küresel şeytanların elinde yoğunlaşması gibi konuları haklı olarak sorgulamaktadır.

Ancak pandemi sonrasındaki gelişmeler ve ortaya çıkan bazı gerçekler büyük sıfırlamanın bir ustalıkla gizlenmiş bir hile olduğunu göstermektedir.

Bizler için bundan sorası Büyük Sıfırlamacıların söylem ve önerilerini doğru analiz etmek, küresel şeytanların ustalıkla gizledikleri asıl hedeflerini anlamak ve etkisiz hale getirmek için önemlidir. Merak edip sorgulama yaparken de, sorgulamalar yapan farklı dünya ve siyasi görüşlere sahip çevrelerle birlikte eşit ortaklık esasına dayalı bilinçli eleştirisel görüş ve çalışma grupları veya bir üstü olan ve topluma yön verebilecek düşünce kuruluşları oluşturmak gereklidir. Küresel şeytanlara karşı hazırlıklı olup hem ülkemizi hem de dünyanın geleceğini bu şekillendirmeye işte o zaman başlayabiliriz. Bunu da yerli ve milli değerlerimiz ile ulusal çıkarlarımıza uygun bir şekilde kolaylıkla da yapabiliriz elbette.

Büyük Sıfırlama Projesi ortaklarından Bill Gates hayırsever mi, kukla mı, yoksa illüzyon ustası mı?

Melinda ve Bill Gates Vakfı misyon ve vizyonunun küresel başlıca sorunlar olan yoksulluk, bulaşıcı hastalıklar, çocukların ve kadınların korunması ile eğitim başta olmak üzere dünyanın en acil sorunlarından bazılarının üstesinden gelmeye odaklandığı propagandasını yapar her zaman. Bunun yanında da devletler, hükümetler, STK’lar ve diğer hayır kurumlarıyla kurulan ortaklıklar yoluyla da dünya çapında milyonlarca insanın sağlıklı yaşam kalitesini iyileştirmek amacıyla üçüncü dünya ülkeleri ve gelişmekte olan ülkelerdeki çocuk felci, sıtma ve HIV/AIDS vb. hastalıklara karşı aşılama kampanyalarını savunur ve sponsor da aynı zamanda…

Ancak bununla birlikte, Gates Vakfı’nın bu çabalarının insani özveriden kaynaklanmadığını, aksine servetini ve etkisini de gizli hedeflerini gerçekleştirmek için nüfus artışını kontrol ederek dünya nüfusunu azaltmak için kullanırken de halk sağlığı girişimlerini de maniple ederek önemli karlar da elde etmektedir. Özellikle nüfusun ileride küresel şeytanlara sorun çıkarmayacak seviyelerde azaltılması hedefini gizlemek içinde, sözde aile sağlığı maskesi altında; aile planlaması, üreme sağlığı ve bu yöndeki aşı programları gibi girişimlere verdikleri destek ve sponsorluklara devam etmektedir. Tüm bunlara rağmen birçok insan Gates’in sağlık üzerine yaptığı çalışmalara ve acil zorluklarla mücadelesine hayranlık duyuyor.

Gates yatırımlarını sadece sağlık için değil, tekel oluşturulduğunda sessiz silaha dönüştürülebilecek gıda içinde yapıyor. Bunu yaparken de sağlık sorunlarını iyileştirmenin yanında gıda güvenliğini artırmak gibi küresel zorluklara odaklandığını iddia ediyor.

Şimdi aklınıza “bunu nasıl yapıyor?” diye bir soru gelecektir doğal olarak.

Gates’in planlı küresel sağlık krizleri çıkarıp; ilaç, aşı, tıbbi araçlar ve gerekçeleri ile sağlık hizmetleri üzerinden yüksek karlar elde etmeyi hedeflediği ve bundan bayağı mesafe aldığı aşikardır. Buna ilaveten de küresel gıda krizi çıkarabilme şüpheleri artmaktadır.

Dünyanın birçok bölgesinde verimli büyük tarım arazileri satın almakla kalmayıp genetiği değiştirilmiş GDO’lu ürünlere yaptığı yatırımlarla küresel gıda arzı üzerinde kontrol sağlama amaçlarıyla yüksek bütçeli gizli yatırımlar yaptığı iddia ediliyor. Bu kontrol, Gates’e büyük bir güç sağlayacak ve potansiyel olarak fiyatlarını kendi çıkarları doğrultusunda manipüle etmesinin yanında devletlere ve hükümetlere buyruk vermek için sağlık ve gıdayı sessiz silah olarak kullanmasına imkân verebilir.

Peki öyleyse, Gates’in sponsor olduğu Aşılar kurtarıcı mı yoksa sessiz bir silah mı?

Aşıların planlı nüfus azaltılmasında sessiz silaha dönüştürülmüş olduğu yönündeki iddialar ve şüpheler ise dünyanın gündeminde. Ancak gerçek dünyada ise bağlantısız ve bağımsız doktorlar ile hem bağımsız hem de resmi sağlık kuruluşlarının araştırmaları sonrasında ortaya koyduğu deliller Covid-19 aşılarının bu tür amaçlarla tasarlandığına dair güçlü kanıtlar sunmaktadır.

Aşılar nedir ve istenildiğinde sessiz silahlara dönüştürülebilir mi?

Aşılar; vücudun enfeksiyonlara karşı kendini savunmasını sağlayan bağışıklık sistemini uyararak çalışır. Normalde tüm aşılar 8-10 yıl arasında uzun bir sürece sahip olan testlerden geçerek geliştirilir ve onaylanır. Geleneksel aşı geliştirme süreci, laboratuvarda ve hayvanlarda yapılan ön klinik testlerin yanı sıra üç ayrı klinik faz deneme aşamasını içerir ve her aşamada insan denekler kullanılır.

Faz 1 denemeleri; aşının güvenliğini ve dozaj seviyelerini küçük bir gönüllü grubunda test etme hedeflenir.

Faz 2 denemeleri; ise aşının immünojenisitesini değerlendirmek ve güvenlik profilini daha iyi anlamak için çalışma popülasyonunu genişletilir.

Faz 3 denemeleri; ise binlerce ila on binlerce katılımcıyı içererek aşının hastalığı önleme etkinliğini belirlemeyi amaçladı ve yan etkileri izlemeyi hedeflenir.

Aşı geliştirme aşamasında gönüllüler aşı ve plasebo gruplarına ayıran klinik deneylerden geçer. Deneylerin tamamlanmasının ardından ise aşı geliştiricileri FDA ve EMA gibi uluslararası düzenleyici resmî kurumlara verilerini sunarlar. Bu kurumlar aşının güvenlik, etkinlik ve üretim süreçlerini inceleyerek onay verir.

Ancak son yaşanılan Covid-19 pandemisi nedeniyle küresel pandemide aşının geliştirme ve onay süreci tuhaf bir biçimde rekor seviyede hızlandırılarak çok acil kullanım izni verilmiştir. Bu durum, şüphelere ve endişelere neden oldu.

Ancak çok geçmeden Bill Gates’in DSÖ tarafından Covid-19 için aşı üretme onayı alan ilaç şirketlerinde hissedar ve ortak olduğu ortaya çıktı. Küresel sağlık girişimlerine ve aşı araştırmalarına da fon sağladığı düşünüldüğünde, bu durum Gates’e yönelik şüpheleri de beraberinde getirmiştir.

Tabii pandemi sürecinde Covid-19 aşı yatırımlarında çıkar çatışması olduğu için Gates gibi diğer yatırımcılarında ilaç ve aşı onayı alan şirketlerden fonlarının geri çekilmesi tehdidi aşıların üretildiği ülkelerde bu yönde yolsuzluk endişelerini artırabileceğini göz ardı etmemek gerekir. Çünkü 2017 yılında Birleşik Krallık İlaç Düzenleyicisi MHRA, iki kuruluş arasındaki “işbirliğini” daha iyi iyileştirmek için Bill & Melinda Gates Vakfı’ndan hibeler almıştı.

Kaynak; https://www.gov.uk/government/news/mhra-awarded-over-980000-for-collaboration-with-the-bill-and-melinda-gates-foundation-and-the-world-health-organisation
Kaynak: https://www.gov.uk/government/publications/freedom-of-information-responses-from-the-mhra-week-commencing-17-may-2021/freedom-of-information-request-about-the-bill-and-melinda-gates-foundation-foi-21-509

Buna bir başka örnek verelim şimdi de;
2016’da Moderna, Gates Vakfı’ndan 20 milyon dolar aldığını gizlemeden duyurmuştu. Gates vakfı bu fon ile antikor kombinasyonlarının değerlendirilmesi ve bir mRNA aşısının klinik denemelerinin yürütülmesine destek vermişti. Moderna ayrıca Gates Vakfı’na münhasır olmayan lisanslar sağlama taahhüdünde bulunmuştur. Bu çerçevedeki anlaşma gereğince Gates ise 2022’ye kadar önerilen ve onaylanan projelere 100 milyon dolara kadar finansman sağlayacaktı.

Kaynak: https://www.modernatx.com/partnerships/strategic-collaborators

Gates; aşı geliştirilmesi için sadece Moderna ya değil, BionTECH ve Pfizer’e de antikor kombinasyonlarının değerlendirilmesi ve bir mRNA aşısının klinik denemelerinin yürütülmesine destek vermişti.

Kaynak: https://www.fool.com/investing/2020/09/24/4-coronavirus-vaccine-stocks-the-bill-melinda-gate/

Peki öyleyse, Covid-19 aşıları bir fayda sağlamış olabilir mi?

Tarafsız sağlık oluşumları ve araştırmaları tarafından yayınlanan istatistiklere göre şifa olsun diye acil onay verilen mRNA’lı ve grafenli Covid-19 aşısının yumurtalıklar, doğurganlık, hamilelik ve yeni doğan bebekler üzerinde olumsuz etkileri olması yanında özellikle genç ve orta yaşlılarda ani kalp krizi ve durmasına ve kanser artışına neden olarak nüfus düşüşüne neden olduğu belirtilmektedir. Hatta bunu bir çok devletin yayınladığı resmi sağlık istatistikleri de desteklemektedir. Bunun yanı sıra gerçek dünya verileri hızla artan ani ölümler ve yan etkisiyle ortaya çıkan hastalıklar Covid-19 aşısının bir biyolojik silah olduğunu doğrulamaktadır adeta. Hatta Pfizer’in bu konuda sonuçlarını da doğrulayan ama kamuoyundan gizlediği kendi araştırma sonuçlarını içeren belgeleri ortalığa saçılmıştı.

Pfizer’in Covid-19 aşısının 12-15 yaş arası çocukları için acil kullanım yetkisi genişletildikten sonra, EuroMOMO’ya sunulan veriler, AB genelinde ani ölümlerde önemli bir artış olduğunu göstermektedir. Özellikle UK, Fransa, İspanya, İtalya ve Almanya’da 0-14 yaş arası çocuklardaki ölümler 2023 Mart sonu itibarıyla %760 artmıştır ve artış devam etmektedir. (Kaynak)

Peki öyleyse aşıları sesiz ölümcül biyolojik silaha dönüştürerek Büyük Sıfırlamaya hizmet ettirenlere mücadele etmek mümkün mü?

lbette mümkün!
Büyük Sıfırlama iddialarına karşı çıkmanın ve gizli planlarını açığa çıkarmanın yolu şeytanlaşan küresel elitlerin şeffaflık ve hesap verebilirliğini sağlamaktan geçmektedir. Bu sağlanabilirse halkın bilinçli kararlar almasını sağlar ve güvenin artmasını da teşvik eder ve Küresel Şeytanların kulelerinin aslında kağıttan olduğunu ve kolaylıkla da yıkılabileceğini de öğretir dünyaya. Bunun içinde doğru bilginin bıkmadan usanmadan sağlanması insanların sağlık ve esenlikleri konusunda bilinçli seçimler yapmalarına yardımcı olunmalıdır.

Dünya Ekonomik Forumu (WEF) ve Bill Gates’in faaliyetleri hakkında tarafsız bir araştırma ve soruşturma yapılması önemlidir. Hatta bu ülkemizde yapılarak tüm dünyaya örnek olunmalıdır. Böylelikle Küresel Şeytanların ve işbirlikçilerinin insanlık aleyhine yapılması planlanan altın vuruşlara sebep olabilecek gizli hedefleri ve gizli sessiz silahları da ortaya çıkarabilir.

Bu yöntem küresel şeytanlarla bir mücadele yöntemi olabilir mi?
Bu yöntemi geliştirmek mümkün mü?

Evet olabilir. Bunun içinde öncelikle insanlığı ilgilendiren konuların doğru anlaşılması ve tartışılması için açık diyaloğu ve özgür eleştirel düşünmeyi teşvik etmek gerekir. Bu da farklı bakış açılarının tartışılması ve konuların derinlemesine araştırılması ile etkili karşı hamleler geliştirilmesini sağlar.

Bunun için de entelektüel titizlik ve bilinçli tartışma ilkelerine saygı gösteren ortamlar önemlidir. Eleştirel düşünme ve açık diyaloğun vurgulanması, bireyleri bilinçli ortak kararlar almaya ve böylelikle de geleceklerini korumayı da teşvik eder.

Eleştirel düşünmede, Küresel Şeytanların niyetlerini sorgularken toplumun her kesimiyle yapıcı diyaloğu teşvik etmek önemlidir. Bu şekilde gerçeği ortaya çıkarabilir ve bilgi ile eleştirel düşünme ve çözüm önerileri olan yetenekleriyle donanmış bireylerin Küresel Şeytanların ortaya çıkan ve çıkmayan sessiz silahlarını bertaraf edip dünyayı yeniden şekillendirmesine yardımcı olabilir.

Ancak bunu yaparken temelsiz komplo teorilerini verilere dayanan gerçek iddialardan ayırmak önemlidir. Ortaya atılan komplo teorilerinde şüpheleri sorgulamak içinde hedefe konulanlardan, öncelikle şeffaflık talep etmek gerekir. Ancak bunları yaparken de Küresel Şeytanların öyle üstün özellikleri olduğu ve yenilemezler algısının yerleşmemesine de dikkat edilmelidir.

Küresel şeytanların yol açtığı problemlerin çözümü için eleştirel düşünceye dayalı olarak insanların doğru düşünmesini sabote edebilecek algılara meydan okunması ile adalet, eşitlik ve gerçeğe ulaşma için daha iyi bir dünyaya katkıda bulunmalıyız.

Küresel Şeytanların kuklası olan Dünya Ekonomik Forumu (WEF) ve Bill Gates’in başını çektiği günümüzde insanlık aleyhine altın vuruşların sessiz silahlarından biri olan nüfus azaltma planı bu şekilde değerlendirilmeli ve bertaraf etmek için akıl dolu stratejiler geliştirilmelidir.

Bizler dikkatli olursak ve herkesi de uyandırırsak küresel şeytanların SESSİZ SİLAHLAR hilesi zayıf kalır ve kolaylıkla çöker.

Çünkü bu konuda Allah’ın vaadi vardır.

Sadi ÖZGÜL
_____________________

Kaynaklar;

  • https://www.weforum.org/search/?cof=FORID%3A11&cx=005374784487575532108%3Azwr8u4lxoba&op=Search&query=great+reset&utf8=%E2%9C%93
  • https://www.gatesfoundation.org/
  • https://www.gov.uk/government/news/mhra-awarded-over-980000-for-collaboration-with-the-bill-and-melinda-gates-foundation-and-the-world-health-organisation
  • https://www.gov.uk/government/publications/freedom-of-information-responses-from-the-mhra-week-commencing-17-may-2021/freedom-of-information-request-about-the-bill-and-melinda-gates-foundation-foi-21-509
  • https://www.modernatx.com/partnerships/strategic-collaborators
  • https://www.fool.com/investing/2020/09/24/4-coronavirus-vaccine-stocks-the-bill-melinda-gate/
  • https://scotland.shinyapps.io/phs-covid-wider-impact/
  • https://stats.oecd.org/index.aspx?queryid=104676
  • https://www.euromomo.eu/graphs-and-maps