İktisat Hareketi bir kadro hareketidir. İnsanların istikameti ve bilgi birimi birikimi ile ilgilenir.

Su Satmak Haram

Su Satmak Haram !!

Cep yakan üzerinde fahiş ek ödemeler bulunan su faturaları için İslami pencere…

Su satmak haram… Ama devlet hem suyu satıyor hemde soyuyor insanları…

İyâs bin Abd (Ebû Avf) el-Muzenî (r.a) bâzı insanların su sattığını görünce (onlara) şöyle dediği rivayet olunmuştur:
“Su satmayınız. Çünkü ben Rasûlullahtan (s.a.v) den (ihtiyaç fazlası) suyun satılmasını yasakladığını işittim.” (İbn-i Mâce; Rehinler, Bab 18, hadis no: 2476)

Câbir (bin Abdillah) (Radıyallâhu anhumâ)’dan. Şöyle demiştir :
“Rasûlullah (s.a.v) suyun fazlasını satmayı yasakladı.”

Avnu’l-Mabûd yazarı Azîmâbâdî, bu hadisin şerhinde şöyle der:
“Hattâbi: Suyun fazlası ifadesinden maksat, kişinin kendi ihtiyacı ile aile fertlerinin, hayvanlarının ve ekinlerinin ihtiyacından artan sudur…” demiştir.

Hadis, ihtiyaç fazlası suyu satmanın haramlığına delalet eder.

Hadisin zahirine göre kişinin kendi mülkünde ve arazisi içinde bulunan su ile sahipsiz arazide kişi tarafından çıkarılan su arasında bir fark yoktur. Keza içmek ve benzeri işler için olsun hayvanları suvarmak veya ekinleri sulamak için olsun fark etmez. Çölde olsun başka yerde olsun hüküm aynidir, ihtiyaçtan artanı satılamaz.

Kurtubi : “hadîs metninden çıkan zahir mânâ ihtiyaç fazlası içme suyunun satılmasının yasak kılınmasıdır” demiştir.

Hulâsa su musluktan değil doğadan gelir. Tüm insanların ve Müslümanların müşterek malıdır. Bu itibarla deniz, nehir, çay, pınar ve kuyu suları parayla satılamaz. Herkes bundan içebilir, hayvanlarına içirilebilir.

Günümüzde ise su fahiş fiyatlarla ve ekstra ek bedellerle şişirilen fiyatlarla satılıyor…
Olması gereken ve şu anda devam eden uygulamanın yorumu  muhataplarına ait…

Sevgiyle Kalın

Ahmet KAPLAN

Bir yanıt yazın