İktisat Hareketi bir kadro hareketidir. İnsanların istikameti ve bilgi birimi birikimi ile ilgilenir.

Etiket: 8dy

Sekiz Deniz Yaylası

Sekiz Deniz Yaylası

Bizden Haberler..., Kitaplar
Güçlü Türkiye Güçlü Bölge... Tarihimizde, bugün yaşadıklarımıza benzer sıkıntılı dönemler çok olmuştur. Ancak bu tür dönemlerden hep kendi özümüze dönerek, kendi ilkelerimize inanıp onları üstün tutarak, söylediklerimizin arkasında dirayetle durarak, birlik ve beraberlik içerisinde çalışarak çıkmışızdır. İşte bugün de "büyük çıkış" bu çerçeve içerisinde gerçekleşecektir. Ülkemiz, bölgede küresel bir vizyon ortaya koyabilecek müktesebata ve kabiliyete sahip bir ülkedir. Bölgedeki bütün ülkelerle ortak geçmişi olan bir ülkedir. Yüzyıllarca bölgede izzet, barış ve adalete hizmet etmiş bir ülkedir. Yapılması gerekenlerin başında, öze dönüş ve kendi medeniyet müktesebatımızısahiplenmek gelir. Milletimiz asırlar boyu bütün insanlığın saadeti için en büyükhizmetleri yapmış ve insanlığa ...
Fırat Kalkanı ve Siyonist haçlı kuvvetleri

Fırat Kalkanı ve Siyonist haçlı kuvvetleri

Makaleler
Türkiye’nin oluşturduğu Fırat Kalkanı çok önemli. Bununla, güney sınırımız boyunca yapılandırılıp Akdeniz’e de açılacak olan olası bir koridor kapatılıyor. Allah idarecilerimizin basiretini artırsın ve Türk Silahlı Kuvvetlerini muzaffer kılsın. Sekiz Deniz Yaylası kitabımın ikinci baskısında bu konuya ilişkin şunları ifade ettim: Böyle bir eksen oluşur ise bu İkinci Sevr demektir. Birinci Sevr’de Türkiye’yi iç Anadoluya hapsedip zamanla yok etme planı güdülüyordu. Şimdi de bu eksen ile Türkiye’nin güney ve doğudan kuşatılıp yok edilmesi neticesi doğar. İslam Dünyası ve Türk Dünyası ile irtibatları kesilmiş, AB şartlarına mahkûm olmuş, küresel finans kapitale eklemlenmiş ve sürekli iç karışıklarla uğraşan bir ülkenin büyük bir devlet olma iddiası olamaz. Bırakın büyük devleti, bağıms...