İktisat Hareketi bir kadro hareketidir. İnsanların istikameti ve bilgi birimi birikimi ile ilgilenir.

Etiket: adalet kurultayı

Geçimde Adalet Terazisinin Kendisi Bozuk İse Ne Olacak !?

Geçimde Adalet Terazisinin Kendisi Bozuk İse Ne Olacak !?

Makaleler
Konumuz, en geniş anlamda adalet. Özelde ise, geçimde adaleti konuşuyoruz. Adalet deyince, bunun sembolize edilmiş hali, terazidir. Terazi, iki kefesi olan ve bir denkliği ifade eden ölçü aletidir. Terazinin bir kefesinde, hukuki anlamda konuşacak isek, suçlar, diğer kefesinde de cezalar vardır ve bunlar birbirine denk olmalıdır. Eğer bir yerde bir suç varsa ve buna mukabil buna denk bir ceza yoksa, orada adaletten bahsedemeyiz. Keyfilik vardır. Keyfilik, insanların bir arada yaşamasını temin eden bir araç değildir. Bunun iktisadi hayattaki karşılığına gelince, bu makalenin konusu olan, ‘geçimde adalet nasıl gerçekleştiriliyor?’ sorusunun cevabına gelince şunlara bakıyoruz. Kişilerin, fert fert, ürettiği mal ve hizmetler terazinin bir kefesinde ve diğer kefesinde de bunlara...