İktisat Hareketi bir kadro hareketidir. İnsanların istikameti ve bilgi birimi birikimi ile ilgilenir.

Etiket: Anayasa

Büyük Uyanış Mitingi, Yeni Bir Siyasi Uyanışa Zemin Olacak

Büyük Uyanış Mitingi, Yeni Bir Siyasi Uyanışa Zemin Olacak

Makaleler
AŞI ve PCR dayatmasına itiraz ederek toplumumuzun büyük bir kesimini temsil eden, adeta sessiz yığınlarında sesi olan,  güzide bir topluluk Büyük uyanış için Maltepe mitinginde bir araya geldi. Zorla yapılmak istenen pcr testi konusunda halkımızı uyandıran cesur doktorlarımızı, gazetecilerimizi,  akademisyenlerimizi, görevden alınma riskini göze alıp konuyu soruşturma açacağını söyleyen cesur savcımızı da sevgi ile saygıyla selamlıyorum. Anayasamızla koruma altına alınmış kişi hak ve özgürlüklerimize sahip çıkmak için bir araya gelindi. Milletimiz, bir avuç küreselci elitin kurduğu Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) dayattığı AŞI ve PCR testi konusunda haklı büyük tepkisini gösteriyor, bundan sonrada daha güçlü biçimde göstermeye devam edecek kararlılığını ifade ediyor. İl...
Anayasa Değişiklik Teklifi İle İlgili Kısa Bir Değerlendirme

Anayasa Değişiklik Teklifi İle İlgili Kısa Bir Değerlendirme

Makaleler
TBMM'de yapılan gizli oylamada anayasa değişikliği teklifinin maddelerinin görüşmelerine geçilmesi 338 oyla kabul edildi. Teklif ile ilgili kısa bir değerlendirme takdim ediyorum. Öncelikle, başkanlık sistemi taraftarı olduğumu hatırlatmak isterim. Bu konuda, çok önceden yazılmış ve söylenmiş değerlendirmelerim var. Bu çerçevede, devletin ana görevinin ‘düzenleme ve denetleme’ olması gerektiğini defalarca ifade ettim. Sistemin bütünüyle yeniden düzenleneceği bir köklü anayasa değişikliği gerekiyor. Maalesef bu değişiklik, bu zamana kadar başarılamadı. Gecekondu usulü parça parça değişim yapılıyor. Her değişim, başka değişimleri gerekli kılıyor. Nitekim tasarının gerekçesinde de bunu açıkça görebiliyoruz. Peki, mevcut değişiklik ile ilgili kısaca nelere dikkat çekebiliriz? Mec...
İlkelerden İbaret Sade, Kısa ve Doğal Bir Anayasa

İlkelerden İbaret Sade, Kısa ve Doğal Bir Anayasa

Makaleler
Her tanım bir kısıttır. Yani bir şeyi tanımlıyorsanız aslında ortaya bir kısıt koyuyorsunuz demektir. Diğer yandan b/ilim, tasniften (sınıflandırmadan) ibarettir. Bir şeyleri tasnif edebilmek için de o şeylerin ne olduğunu tanımlamanız gerekir. O şeyleri tanımladığınız zaman ise kısıt başlıyor demektir. Burada dikkat edilmesi gereken husus, tanımların b/ilimsel gelişmeyi kısıtlayıcı olmaması gerektiği hususudur. Hatta, tam tersine, tanımlar bilimsel gelişmeyi destekleyici ve teşvik edici şekilde olmalıdır. Aksi durumda dogmalar oluşur ki dogmaların hakim olduğu alanda gelişmeden söz etmemiz mümkün olmaz. Şimdi bu temel çerçeveyi aklımızda tutarak, konuyu devletin yaptığı tanımlamalara getirelim. Bu yazıda devletin kendisinin tanımlanmasını ele almayacağım. Galatı meşhur olarak var ...
Devlet Başkanlığı Sistemi Üzerine Birkaç Not

Devlet Başkanlığı Sistemi Üzerine Birkaç Not

Makaleler
Tevrat ve İncil’de denizlerde yaşayan bir su canavarından bahsedilir... Adı Leviathan’dır. Temsili olarak bütün kötülüklerin anasıdır. Mümkün mertebe rahatsız edilmemesi gerekir. Ama bir kere rahatsız edildi mi, artık kontrol edilemeyen bir canavar halini alır. Vay o zaman insanların haline! 1640’lı yıllarda İngiltere’de çok çetin din savaşları başlamış ve kontrolden çıkmıştı. Asayişsizlik, kargaşa, anarşi, katliamlar… kısacası her şey vardı. Diğer bir ifade ile leviathan rahatsız edilmiş ya da uyandırılmıştı! Bu canavar artık vatandaşların hepsini parçalayıp yok edecekti. Pekiyi bu leviathandan nasıl kurtulunacak ve düzen yeniden nasıl tesis edilebilecekti? İşte tam bu koşullarda İngiliz felsefeci Thomas Hobbes 1651 tarihli Leviathan adlı çalışmasını yayınladı. Hobbes o koşu...
Sn. Durmuş Yılmaz, ESAM ve BDPS/KRS

Sn. Durmuş Yılmaz, ESAM ve BDPS/KRS

Makaleler
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası A.Ş. (TCMB) Eski Başkanı Sn. Durmuş Yılmaz, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (ESAM) Konferans Salonunda 11 Nisan 2012 Çarşamba günü saat:18.30′da “Merkez Bankası ve Bankacılığı” konusunda bir konferans verdi. Maalesef konferansa katılma fırsatı bulamadım. Ancak, baştan sona yapılmış olan bütün çekimleri alıp izledim. Şimdi burada, Sn. Yılmaz’ın söyledikleri üzerinde bir müzakere yapmak istiyorum. Aslında Durmuş Yılmaz’a birebir ulaşıp bu görüşlerimi aktarabilirdim. O takdirde bu müzakereler sadece ikimiz arasında kalırdı. Konunun önceliği ve öneminden dolayı, bütün kamuoyu ile paylaşarak müzakere etmek istiyorum. Her ne kadar Sn. Durmuş Yılmaz “ağabey”in şahsında müzakere edeceksem de fikirlere taraf olan herkes ve her kesim tartışmanın muhatabı...
Yeni Anayasa Nasıl Yapılmalıdır?

Yeni Anayasa Nasıl Yapılmalıdır?

Makaleler
Anayasalar toplumsal mutabakat metinleridir. Dolayısıyla toplumun mümkünse tamamının değilse büyük bir çoğunluğunun “benim” diyebileceği bir metin olmalıdır. Pekiyi bu nasıl sağlanacaktır?Bu zamana kadar yapılan yeni anayasa çalışmalarını hep ilgili partilerin ya da kuruluşların havale ettiği komisyonlar yapmıştır. Bu komisyonlar da sınırlı sayıda uzmanlardan teşekkül ettirilmiştir. O uzmanların yaptığı anayasa da diğer uzmanların anayasalarından farklı olabilmekte ve bu da uzlaşmayı zorlaştırmaktadır. Kaldı ki, herhangi bir uzlaşma sağlanmış olsa bile, bunun toplumda tam olarak karşılığının olup olmadığı ayrı bir tartışma konusudur. İnsanlar siyasi partilere oy verirlerken değişik düşüncelerle ya da kaygılarla oy verirler. Bir kişi, oy verdiği siyasi partinin bir avuç insan...
Para Basma Yetkisi kimde?

Para Basma Yetkisi kimde?

Makaleler
Daha önceki Enflasyon Hedeflemesi yazıları Para basma yetkisi altında birleştirilmiştir. 1961 ve 1982 anayasalarında bir hüküm vardır. TBMM’nin görev ve yetkileri sayılırken “Para basmak”, TBMM’nin görev ve yetkileri arasında gösterilir. Normalde para basma işini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yaptığı halde anayasalarda böyle bir hükmün bulunması dikkat çekicidir. Para basmak, en geniş anlamı ile para politikasının tayin ve tespiti görev ve yetkisini Anayasa TBMM’ye vermiştir. İktisat politikasının ikinci ayağı olan maliye politikası için böyle bir düzenleme olmadığı halde, “para politikası” için anayasal düzenleme yapılması çok dikkat çekicidir. Maliye politikasını hükümet yani Maliye Bakanlığı belirleyip uyguladığı halde para politikası anayasal olarak hükümete dahi ...