İktisat Hareketi bir kadro hareketidir. İnsanların istikameti ve bilgi birimi birikimi ile ilgilenir.

Etiket: ateizm

Paradi̇gmayı Bozan Darwi̇ni̇st Bulgular

Paradi̇gmayı Bozan Darwi̇ni̇st Bulgular

Makaleler
Darwin, doğal seleksiyonun evrimleştirici bir gücü olduğu iddiasını ortaya atmış, tüm teorisini de bu iddiaya dayandırmıştır. Bir canlı türünün, kendi soyunu korumasına yönelik sergilediği güdüler, yaşamsal kaynakların miktarı ve türün devamlılığını tehlikeye sokacak tehditler ile ilişkilidir. Süreç içinde canlı türün kendini savunma şekli, genetik motivasyonla kısıtlı yaşam koşulu altında kendi tür ya da benzerlerini kademeli olarak yok etmeye meyyaldir. Bu yok ediş, en çelimsiz olanından, nispeteen daha güçlü olana doğru ilerler. Bu koşullanmaya “doğal seleksiyon” denir. Amaç; en güçlü olanı hayatta tutabilmek ve mevcut türü en kaliteli biçimde muhafaza edebilmektir. Evrimin temelini oluşturan doğal seleksiyonun iktisadi sisteme projeksiyonu da kapitalist koşullarla oluş...