İktisat Hareketi bir kadro hareketidir. İnsanların istikameti ve bilgi birimi birikimi ile ilgilenir.

Etiket: bankacılık sistemi

İkti̇sadi̇ Si̇stemde ‘Mor İnek’ Yaklaşımı

İkti̇sadi̇ Si̇stemde ‘Mor İnek’ Yaklaşımı

Makaleler
Nereden çıktı şimdi mor inek demeyin. Arıyor insan. Hele, hayat memat meselesiyse… Seth Godin; Mor İnek Yaklaşımı ile ilgili kısa hikayesini şöyle anlatır: “Yol kenarında bir inek görüyorsunuz ve aracınızı sürmeye devam ediyorsunuz. Çünkü öncesinde daha bir çok inek görmüştünüz. Kim aracını bir kenara çeker de: Ah, bak bir inek, der ki? Kimse… Peki, bu inek mor olsaydı..! Bu hakikaten de harika bir özel etki, değil mi? Eğer; ineğin rengi mor olsaydı, bir süreliğine onu fark ederdiniz. Büyük ihtimalle aracınızı durdurur, bakma ihtiyacı duyardınız.” Godin, burada bütün inek ırkından bahsetmiyor tabi. Sadece gördüğü sürünün içindeki bir tek ineği konu ediyor. Bu yaklaşımdaki ana temayı; özgün olmak, işlerlik kazanmak ve farklılığın zenginliğinden istifade etmek, olarak anlamalıyız. 24 ...
Sefalet Muştusu: Di̇ji̇tal Bankacılık

Sefalet Muştusu: Di̇ji̇tal Bankacılık

Makaleler
Bankacılık sektörü, sosyal ve ekonomik olarak yıkıcı bir anksiyetenin sinyalini veriyor. Her şey oldukça normal görünmesine rağmen, bu yargıya nasıl varmış olabiliriz? Hazır; “Ne güzel iste faizsiz kredi, eft-havale bile masrafsız!” diye çıkışan bolca dostlarımız da varken… İşte; tam da bu yüzden anksiyete ifadesi mevcut hale “cuk” diye oturuyor. Hiç şüphesiz, bu hissi, sektörde çalışan emekçiler daha iyi anlıyor olacak. Çünkü; an itibariyle, bunu fazlasıyla yaşamaktalar.…Bizler, işimiz ve ilgi alanımız gereği iktisadi konulardaki gündemi takip etmeye çalışıyoruz. Esnafımız ise sadece takip etmekle yetinmiyor, adeta gündemin içinde yaşıyor. Geçtiğimiz hafta içi esnaf dostlarımdan Ümit Akdoğan kardeşimi ziyaretim, yukarıdaki cümlelerimi teyit ediyordu. Ülkemiz...
Bankacılık Si̇stemi̇ ve Mi̇zanındaki̇ Döngüsel Hata

Bankacılık Si̇stemi̇ ve Mi̇zanındaki̇ Döngüsel Hata

Makaleler
Çoğu zaman bilgisayarlarımızın ofis programlarında hesap tabloları düzenlemeye ihtiyaç duyarız. Tablolara girdiğimiz sayısal bilgilerden yararlanarak çeşitli sonuçlar elde ederiz. Eğer, denklemi yanlış kurgularsak; sistem “Döngüsel Başvuru Hatası” adı altında uyarı verir ve işlemi kilitler. Bunun anlamı: Kullanılan veriler üzerinden çıkarımlar sağladınız. Veriler etkendir, çıkarımlar ise edilgendir. Siz edilgen çıkarıma, tekrar etken statü verdiniz, bu yanlıştır, bunu yapmamalısınız, mesajıdır… Hem matematiksel olarak, hem de muhasebe denkliğinde buna müsaade edilmez. Matematik ve Muhasebe Sistemlerinin müsaade etmediği bir uygulama, elbette ilahi mizana da uymayacaktır. Borca Dayalı Para Sistemi ile kurgulanan bankacılık düzeninde Muhasebe standartlarına aykırılıktan kayn...
Fai̇z Sömürüsüne Karşı Özgün Düzeni̇mi̇zi̇ Kurmalıyız

Fai̇z Sömürüsüne Karşı Özgün Düzeni̇mi̇zi̇ Kurmalıyız

Makaleler
Günümüz iktisadi hayatı ve pazar koşulları da, insanlığı illüzyon etkisinde tutarak, çaresizlikleri çareler üzerinden gösteriyor. Öyle algılatıyor. Mevcut ekonomik düzen, parasal sorunları bizzat paranın kendisi üzerinden finansal bir model gibi toplumlara sunuyor.  Kapitalizm, vahşet senaryolarını “toplumları borçlandırma” üzerine bina etmiştir. Bunu, adeta zaruret olarak kabul etmiş, iktisat bilimi aracılığıyla sürdürülebilir hale getirmiştir. İktisat, tıpkı; tarih, coğrafya, dil, siyaset ve iletişim bilimleri gibi, her toplumun kendi özüyle münhasır olan bir bilimdir. İktisadın, gelenek, görenek, inanç ve alışkanlıklar üzerinde etkisi, ya da; bu değerlerin oluşumunda yapıcı, tamamlayıcı rolü vardır. Toplumların yapısı ve yönelimleri üzerinde de motive edici yöne sahiptir.&n...