İktisat Hareketi bir kadro hareketidir. İnsanların istikameti ve bilgi birimi birikimi ile ilgilenir.

Etiket: D8

Yeni Düzeni Kuruluyor (5)

Yeni Düzeni Kuruluyor (5)

Makaleler
İslam Birliği Teşkilatı kurulma yolundadır/zorundadır! Pakistan, Malezya, Endonezya bir bakıma D8 ülkeleri Asya Müslüman Toplulukları ve  Müslüman Türk Devletleri Türkiye Azerbaycan dayanışmasının sonuçları kendi hinterlandımız için çok açık derstir. Türkiye'nin önderliğinin fevkalade sonuçlar doğuracağı dostlarımız ve rakiplerimiz tarafından da anlaşılmıştır. Elimizi çabuk tutmalıyız. Gücümüzü, potansiyelimizi bilmemiz kurda kuşa yem olmamızın önündeki önemli engellerdendir.Turan hayali merkezine İslam inancı ve İslam milletlerini alarak Kızılelma Yolculuğumuz başlamıştır.Umutsuz olmayınız.  Türk milleti dünyada tarih yazan bir millettir. Asırlarca medeniyet inşa etmişiz. Şimdi neden olmasın? Asya'da ve Rusya'da Müslüman Türklerin yönetimde etkinliği giderek artmaktad...