İktisat Hareketi bir kadro hareketidir. İnsanların istikameti ve bilgi birimi birikimi ile ilgilenir.

Etiket: değer sayımı

Paradigma Değişiyor

Paradigma Değişiyor

Makaleler
Paradigma Değişimi Şart Günümüz Türkçesinde oldukça sık kullanılan “paradigma” ifadesi bireyin algılama, yorumlama ve bilme süreçleriyle ilgili tüm etkenlerin yarattığı örgütlü ve dinamik bir düşünsel sistemdir. Kısaca algı düzeneği de denilebilir. Yerleşik eğitim, genellikle paradigmanın bir parçasıdır. Keza, akademik çalışmaların bir kısmını da buna dahil edebiliriz. Dolayısıyla “eğitilmiş”, “öğretilmiş” insanlardan paradigma değiştirmesi beklenemez. Paradigmayı pekiştirmesi beklenilebilir. Cari paradigma bu yapısı ile kendisini besler durur. Eğer cari paradigma doğru temeller üzerine oturtulduysa, her alanda toplumsal ilerleme çok hızlı olur. Eğer düşünsel düzen yanlış temeller üzerine oturtulduysa bir yerde paradigma çıkmaza girer. Paradigma felci yaşanır. Yani, sorunlara çöz...