İktisat Hareketi bir kadro hareketidir. İnsanların istikameti ve bilgi birimi birikimi ile ilgilenir.

Etiket: değersayım

Değersayım değişimi şart!

Değersayım değişimi şart!

Makaleler
2021 yılına çok çeşitli umutlarla giriyoruz. Ya da şöyle ifade edelim. 2020’den adeta kaçıyoruz. 2021’den beklentilerimiz en azından 2020’ye benzememesidir. Sonrası için herkesin gönlünde bir şeyler vardır elbet. Lakin bizim kulaklarımızda bir taahhüt çınlıyor. "Ekonomide büyük bir atılım yapacaz. Büyük bir çıkış yapacaz…" Tamam, ama nasıl? Bunun paradigması ne? İnsanların çalışmalarını yönlendiren, araştırmalarının yorumlanmasını temin eden, dünyaya ve olaylara bakış açısını şekillendiren görüşe veya fikirler dizinine paradigma denir. Bireyin kendi felsefi düşüncesine göre nicel, nitel ya da karma paradigmalardan söz edilebilir. İçinde bulunulan hâkim görüş paradigmanın altyapısını oluşturur. Paradigma için Türk Dil Kurumu (TDK), örnek, değerler dizini, bakış aç...
Büyük çıkışlar büyük ideallerin üzerinden gerçekleşir

Büyük çıkışlar büyük ideallerin üzerinden gerçekleşir

Makaleler
Tarihimizi incelediğimizde, büyük çıkışların üç sacayağı olduğunu görürüz. Birincisi, sahip olunan köklü değerlere bağlılıktır. İkincisi, mevcut gerçeklerin tüm çıplaklığı ile bilinmesi ve üçüncüsü de yeni bir değersayımın (paradigma) ortaya konulmasıdır. İşte bu üç olgu, her tarihi büyük çıkışımızın temelini oluşturur. Şimdi bunları özetle açıklayalım. Bir insan ya da kadro bu millete hizmet edecekse, şu üç hususu özümsemiş olması gerekiyor. Yani bunlar özünde var olması gerekiyor. Öncelikle her zaman haktan yana olmalı ve hakkı üstün tutmalıdır. Eğer bir yerde hakkı üstün tutanlar değil de kuvveti üstün tutanlar galip geliyorsa orada köklü değerlerimize geleneklerimize sahip idareciler yok demektir. Varsa da yok hükmündedirler. Tabi, kadronun özünde hakkı üstün tutuyor olması ...