İktisat Hareketi bir kadro hareketidir. İnsanların istikameti ve bilgi birimi birikimi ile ilgilenir.

Etiket: doğal iktisat döngüsü

Bağımsız infak bakanlığı (3)

Bağımsız infak bakanlığı (3)

Makaleler
Bugün Merkez Bankası nasıl bağımsız bir biçimde ölçü, yani para belirliyorsa ve bu ölçüyü faizle satıyorsa, Bağımsız İnfak Bakanlığı da bir ölçü belirleyecek.  Yalnız bakanlığın belirlediği ölçü mal ve hizmet üzerinden olacak. Bakanlığın ismi infak olduğuna göre; T.C kimlik numarası üzerinden kişiye özgü oluşturulacak aylık infak kartları ihtiyaç sahiplerine verilecek. Genel bütçede ki transfer ödemeleri bu bakanlığın harcama modeline karıştırılmayacak. Çünkü orada harcandıkça faiz üreten bir para olarak, borç ile üretilmiş bir para var. Bağımsız İnfak Bakanlığı, tabanda oluşturduğu yeni yapısal kurumları ile sistemin sürdürülebilirliğini gösterecek. Bu kurumsallaşma, Bağımsız İnfak Bakanlığının oluşturacağı bir sisteml...
Bağımsız infak bakanlığı (2)

Bağımsız infak bakanlığı (2)

Makaleler
Öyle bir bakanlık düşünün ki, kurduğunuz bu bakanlık birçok toplumsal sorunları çözerken, devletin işleyişinde de yüksek bir olumlu performans sağlayacak. Bu bakanlık; toplumun alt katmanlarında gezecek, orada insanlarımız arasında ayrım yapmadan tam bir planlamayla gelir tespitleri yapılacak. Önerdiğimiz Doğal İktisat Döngüsünü tabanda sağlayacak. Parasal bir istikrarla başlamak kaydıyla, paranın tabandan maliyetsiz girmesi dediğimiz ilk adımların atılmasını sağlayacak. Tabi burada hemen altını çizelim; mevcut borç para modeli içinde bunun yapılması mümkün değildir. Çünkü bu modelin temel felsefesi haksızlığa dayalı, azınlık bir kısım için çalışıyor. Yapılan hiçbir iyi iş, sistem içerisinde borçsuz yapılmasının mümkün olmadığının da altını çizelim...
Bağımsız İnfak Bakanlığı (1)

Bağımsız İnfak Bakanlığı (1)

Makaleler
İnfak; "nafaka vererek bir kimsenin geçimini sağlama" deniliyor olsa da bu yeterli bir açıklama değildir. İnfak; toplumsal ekonomik dengeye katkı sunmak için Allah'ın en çok kullandığı ve insanoğluna tavsiye ettiği bir kavramdır. Sadece ahirette bir karşılık olarak değil, dünyada da bu infaklar yapıldığında; ekonomik kalkınmaya toplumsal katkısı olduğunu görüyoruz. İnfakla tabanda başlatılan bu mali güçlendirme, büyük bir üretim tüketim dengesinin oluşmasını sağlayacak. İnfakın, toplumsal ekonomik adaleti sağlamada gönüllü bir mali transfer olduğunu söyleyebiliriz. İnfak edildiğinde sadece ahirette karşılığı alınacağı yanlış algıdır. Bu mesele insanları iyiliğe sevk etmek için sadece tavsiye ve konuşmaların ötesine geçmeyen ilahiyatçıların ve Diy'anetin konuşacağı bir kon...