İktisat Hareketi bir kadro hareketidir. İnsanların istikameti ve bilgi birimi birikimi ile ilgilenir.

Etiket: dusoder

Tabanda sosyoloji

Tabanda sosyoloji

Makaleler
Özgür iradesi ile kimi zaman en güzel şeyleri üretebilen, kimi zamanda büyük felaketlere neden olabilen insan, toplu yaşamaya başladığı günden beri, birlikte yaşamanın getirdiği sorunları aşmak için çözüm arayışlarına girmiş, bir takım toplumu bağlayacak kurallar ortaya koymuştur. Bu kurallar, bireyden aile, aileden kurumlar, kurumlardan devlete kadar uzanan toplumsallaşmanın getirdiği bir hiyerarşik yapı.  Kabul edilmiş bu süreçte, en üst düzeyden toplumsal bir irade ile kabul edilmiş üst kural koyucu yapı, hiçbir zaman toplumun adil biçimde bütün toplum bileşenlerinin ihtiyaçlarını karşılayamamıştır. Süreli oluşturulan bu karar alma yetki süreçleri, sürekli toplumun bir kesimini öne çıkartmış, o eksende,  sözde bütün toplumu kuşatıcı kararlar alınıyor algısı oluşturulmuştur...