İktisat Hareketi bir kadro hareketidir. İnsanların istikameti ve bilgi birimi birikimi ile ilgilenir.

Etiket: Düşünce

Akıl İlim Tecrübe ve Gerçekler

Akıl İlim Tecrübe ve Gerçekler

Makaleler
Çözümleme Süzgeçleri... Birçok yazılar yazılıyor. Fikirler belirtiliyor. Çözümlemeler yapılıyor. Bunlar yapılırken, bilinçli ya da bilinçsiz bir dizi metod kullanılıyor. Yazılanların sağlıklı olması öncelikle kullanılan metodolojinin sağlam olmasına bağlıdır. Pekiyi, iyi bir çözümleme yapılırken neler gözönüne alınmalıdır? Bir fikir ya da hüküm, hangi süzgeçlerden geçirilerek ortaya konulmalıdır? Bunun için, kanaatimce, dört aşamalı bir süreç bütün çözümlemeleri çok sıhhatli bir hale getirecektir. Acele ile yapılan işler ya da beyan edilen fikirler sonradan sürekli onarım gerektirmektedir. Ancak, aşağıda belirtilen süzgeçlerden geçen çalışmalar çok daha kalıcı olabilir. Bir çalışma ya da fikir şu dört süzgeçten geçirilerek ortaya konulmalıdır. Akıl, İlim (Bilim), Tecrube ve...