İktisat Hareketi bir kadro hareketidir. İnsanların istikameti ve bilgi birimi birikimi ile ilgilenir.

Etiket: eğitim

Özgür Eğitim

Özgür Eğitim

Makaleler
Türkiye’de temel sorunlardan bir tanesi insanlarımızın eğitimini almış olduğu alanlarda topluma hizmet edecek istihdam sahasının oluşturulamayışıdır. Kuşkusuz bunun makroekonomik planlarla direkt ilişkisi vardır. Sorunları çözmede mevcut bakış açımızı yeniden gözden geçirmemiz, farklı bakış açıları ile sorunlara karşı çıkış yolu aramak gerekiyor. Israrla denenmiş olan yöntemlerin küçük dokunuşlarla farklı bir sonuç oluşturacak umudunu oluşturarak topluma anlatılması, çok da iyi niyetle bakılacak bir yaklaşım değildir. Yönetime talip olanlar, STK’lar üzerinden toplumu büyük bir aile olarak düşünmek zorundadır. Herkes nasıl kendi ailesinin ihtiyaçlarını karşılamada hassasiyet gösteriyorsa, çalışıp kazandığını ailesinin refahı için harcıyorsa, toplumun refahını oluşturacak...
Eğitim Sisteminde Bağımsızlık Sorunu

Eğitim Sisteminde Bağımsızlık Sorunu

Makaleler
Türkiye'de temel sorunlardan bir tanesi de, insanlarımızın eğitimini almış olduğu alanlarda, topluma hizmet edecek istihdam sahasının bir türlü oluşturulamayışıdır. Kuşkusuz bunun makro ekonomik planlarla direkt ilişkisi vardır. Sorunları çözmede mevcut bakış açımızı yeniden gözden geçirmemiz, farklı bakış açıları ile sorunlara karşı çıkış yolu aramamız gerekiyor. Israrla denenmiş olan yöntemlerin küçük dokunuşlarla farklı bir sonuç oluşturacak umudunu oluşturarak topluma anlatılması, çok da iyi niyetle bakılacak bir yaklaşım değildir. Yönetime talip olanlar, STK'lar üzerinden toplumu büyük bir aile olarak düşünmek zorundadır. Herkes nasıl kendi ailesinin ihtiyaçlarını karşılamada hassasiyet gösteriyorsa, çalışıp kazandığını ailesinin refahı için harcıyorsa, toplumun re...