İktisat Hareketi bir kadro hareketidir. İnsanların istikameti ve bilgi birimi birikimi ile ilgilenir.

Etiket: ermeni

Kazım Karabekir’in 5.000 Ermeni Gürbüz Çocuğuna Ne Oldu?

Kazım Karabekir’in 5.000 Ermeni Gürbüz Çocuğuna Ne Oldu?

Makaleler
Nerede bu gürbüz çocuklar !? Art arda meydana gelen savaşlar ile yıkımın eşiğine gelen Osmanlı Devleti, 1914 senesinde Büyük Cihan Harbi’nin patlak vermesiyle beraber altı cephede birden savaşmaya başlamıştı. Doğu Anadolu Kafkas Cephesi’nde 1914–1918 yılları arasında Ruslar ve Ermeniler ile yapılan ağır çarpışmalar ve onların yaptıkları ağır tahribatlar sonucunda bölge, sosyal ve ekonomik anlamda adeta bir çöküntü içerisine girmişti… Ortada on binlerce yetim çocuk babasız anasız kalakalmıştı… Kazım Karabekir Paşa 30 Ekim 1920’de Kars’ı işgalden kurtarmış ve sonrasında da Gümrü’ye girmiştir. İşte bu tarihten itibaren, onun Kars’ta ve Gümrü’de bulunan ve buralardaki Ermeni çocukların eğitimiyle ilgilenen Amerikan eğitimciler ve pedagoglarıyla ABD’nin eğitim sistemi modeliyle te...