İktisat Hareketi bir kadro hareketidir. İnsanların istikameti ve bilgi birimi birikimi ile ilgilenir.

Etiket: fed

Sanal Paralar, Toplum Ve Değerleri̇mi̇z

Sanal Paralar, Toplum Ve Değerleri̇mi̇z

Makaleler
Para, mal ve hizmetlerin değişim/dönüşümünü sağlayan bir araçtır. Mal ve hizmetlerin değişim ve dönüşüm kabiliyeti sayesinde para, finansal bir değer olarak kabul görür. Böylece; toplum dinamikleriyle eşyaya yüklenen değer, para vasıtasıyla, finansal argümanlara transfer edilir. Yani; mal ve hizmetlerin olmadığı bir evrende paraya ihtiyaç olmaz, denilebilir. Çünkü; mal ve hizmetlerin olmadığı bir evrende paranın da bir anlamı olmaz. Toplumsal değerlerle, paranın değeri arasındaki etkileşim incelendiğinde, toplumun eşyayı nasıl kullandığının, nasıl tasarruf ettiğinin önemi ortaya çıkacaktır. Toplumun, eşyayı tasarruf etme şekli, değer fonksiyonları sonucu üzerinden bazı toplumsal prensiplerin oluşmasına neden olur. Eşyanın tasarruf edilmesi esnasında değişim ve dönüşüme olan ihti...