İktisat Hareketi bir kadro hareketidir. İnsanların istikameti ve bilgi birimi birikimi ile ilgilenir.

Etiket: Finans Krizi

Yeni Tedarik Zincirleri Oluşacak

Yeni Tedarik Zincirleri Oluşacak

Makaleler
Şu cümleleri ve benzerlerini sıralarda çok duyuyoruz. Enflasyon arz kaynaklı. Tedarik zincirleri kırıldı. Ambargo uygulanıyor. Gıdada kıtlık yaşıyoruz. Gaz alımı durduruldu. Petrol akışı kesildi. Soba alın. Yakacak odun kömür stoku bulundurun. Gıda stoklayın…   Aslında duyduklarımızdan çok daha fazlasını söyleyebiliriz. Sadece bunlar kamuoyuna yansıyanlar veya yansıtılanlar. Peki, ne oluyor? Bu zamana kadar küresel bir ekonomik düzen oluşturulmuştu. Nerede ucuz ise orada üretim yapılıyordu. Buna uygun olarak da büyük ve nitelikli nakliye ağları ile üretim-tüketim hatları oluşturulmuştu. Zaten bu çağa verilen isimlerden biri de nakliye çağı idi. Nakliye düzeni, ekonominin can damarını oluşturuyordu. Son on yıldır nakliye çağını sarsan olaylar ardı ardına gelmeye başladı...
Borca Dayalı Para Sistemi (BDPS) Nedir?

Borca Dayalı Para Sistemi (BDPS) Nedir?

Makaleler
BDPS, ‘Borca Dayalı Para Sistemi’ ifadesinin kısaltılmış halidir. İçinde bulunduğumuz para kredi sistemini sonuçları ile birlikte ifade eder. Burada, sistemin tamamen faize dayalı olduğunu anlatmak için ‘Borca Dayalı…’ ifadesini kullanmayı tercih ediyorum. Bu tercihimin iki gerekçesi var. Birincisi, mevcut finansal yapıda her borç zaten faiz taşır. Dolayısıyla mevcut finansal yapıda borç ifadesi faiz ifadesini çağrıştırır. İkincisi, ola ki faiz oranları sıfır oldu (günümüzde örnekleri var) ya da faize faiz denmiyor (nema, kâr payı gibi), o takdirde de yapılan işlemler itibarıyla faizin hala hüküm sürdüğüne işaret edebilmekteyiz. BDPS, içinde bulunduğumuz Batı merkezli para-kredi sisteminin şu an itibarıyla ulaşabildiği son noktayı ifade eder. Ancak bilinmelidir ki bu bir süreçti...
Bu Düzen Değişmeli

Bu Düzen Değişmeli

Makaleler
Sistemler ya da düzenler ancak bütüncül bakıldığı zaman tam olarak anlaşılabilir. Çünkü her sistem neticede kendini bütüncül örgüsünde gösterir. Bütüne bakmayıp da çeşitli parçalara bakarak bir sistem hakkında yeterli bilgiyi edinemeyiz. Örneğin içinde bulunduğumuz sistemi düşünelim. Bu sistemin temeli finansman mekanizmasıdır. Finansmanda Borca Dayalı Para Sistemi (BDPS) kullanıldığını biliyoruz. BDPS ise çöktü. Artık yürümüyor. Bunun çöküşünü ve neticelerini birçok ülkede görüyoruz. Ülkemizdeki yüksek borçlanma bu çöküşün en önemli kanıtıdır. Bugün artık herkes borçludur. Kişiler, şirketler ve kamu. Hepsi borçlu. Sistem gereği!!! Bunun daha iyi anlaşılabilmesi için bir başka açıdan bakalım. Sistem bizi nasıl köleleştiriyor görelim. Anlatımımı oldukça basitleştirerek takdim edeceği...
Kriz Başka Çöküş Başka !!

Kriz Başka Çöküş Başka !!

Makaleler
Ülkemizde son sıralarda birçok insan krizden bahsediyor. Kimi çıkar diyor kimi çıkmaz. Her türlü keskin harekette de her taraf kendi türküsünü söylemeye başlıyor. Gösterge rakamlarında bir çıkış yaşanırsa “işler çok iyi” diyenler, iniş yaşanırsa da “kriz” diyenler yüksek perdeden konuşmaya başlıyor. Tabi sürgit bu dalgalanmalar her iki tarafa da yeterince fırsat verdiği için her iki tarafın da konuşacak çok şeyleri oluyor. Ülkemizde kriz beklentisi içerisinde olan birkaç yapı ya da grup var. Bunların başında muhalefet geliyor. Burada kastettiğim illa içinde bulunduğumuz zaman dilimindeki “iktidar-muhalefet” değildir. Kastettiğim genel olarak ülkemizde iktidar muhalifliğinin aynı zamanda bir kriz beklentisi içerisinde olmak ile aynı anlama geldiğidir. Bunu anlamak da anlatmak da kol...