İktisat Hareketi bir kadro hareketidir. İnsanların istikameti ve bilgi birimi birikimi ile ilgilenir.

Etiket: fıtrat

Ekonomi̇ni̇n bozuk fıtratı düzelmeli̇di̇r

Ekonomi̇ni̇n bozuk fıtratı düzelmeli̇di̇r

Makaleler
“Ben bu insanların fıtratına güveniyorum.” Nektar kıvamında, damağımızı ve dimağımızı yakan; kısa, bir o kadar da derin bir söz. Edindiği misyonun yanı sıra, rızıklandığı enerjisinde de O’nun bu samimi-yoğun halini hissedebilirsiniz.…Yine aynı doğrultuda, ufkumuzu açan 14. yüzyılda yaşamış mütefekkir, düşünür ve daha bir çok konuda önde gelen bir ilim adamıdır İbni Haldun. O’nun bazı yaklaşımları fıtrat çerçevesinde değerlendirildiğinde, canlıların yedikleri ve içtikleriyle ilişkilendirildiği görülecektir. Nitekim; canlı türleri de yaratılışları gereği, beslenme usul ve yöntemleriyle karakterize olmuşlardır. Otçullar daha uysal olurken; etçil olanlar daha saldırgan karaktere sahiptirler. Daha ötesi, topraktan beslenen bitkiler toprağa bağımlı/bitişik, sabit ve huzur vericidir. Suda...