İktisat Hareketi bir kadro hareketidir. İnsanların istikameti ve bilgi birimi birikimi ile ilgilenir.

Etiket: fravun

Yeni Dünya Düzeni Ve Firavunlar (2)

Yeni Dünya Düzeni Ve Firavunlar (2)

Makaleler
Büyük Ortadoğu Projesi (BOP) Değerli Dostlarım, kıymetli arkadaşlarım;Yeni Dünya Düzeni (YDD) ve Firavunlar serimizin birincisinde genel bir giriş yapıp zihniyet mücadelesinin temellerini anlatmıştık. https://open.spotify.com/episode/1cwehaW7RctUFUOmEtenVu Kısaca hatırlatırsak demiştik ki bugünkü Batı medeniyeti Roma medeniyetine, Roma Medeniyeti eski Yunan Medeniyetine, Eski Yunan Medeniyeti de Eski Mısır yani Firavunlar medeniyetine dayanır. Firavunlar medeniyetinin sahip olduğu zihniyet kaba kuvveti, çoğunlukçuluğu, ayrıcalığı ve menfaati üstün tutar. Bütün dünyayı yeniden tanzim etme, düzenleme, gayreti içerisindedir. İşte bugün insanlığın önüne getirilen Yeni Dünya Düzeni süreci de bu zihniyetin 5-6 bin yıllık sürecinin günümüzdeki izdüşümüdür. Bir tarafta kuvveti ü...
Yeni Dünya Düzeni Ve Firavunlar (1)

Yeni Dünya Düzeni Ve Firavunlar (1)

Makaleler
Değerli dostlarım, kıymetli arkadaşlarım…Sizlere yeni bir konuyu takdim etmeye başlayacağım. Bu konu birkaç ardışık yayınımızın konusu olacaktır. Konumuz genelde Yeni Dünya Düzeni (YDD) özelde ise Büyük Ortadoğu Projesi (BOP) dir https://open.spotify.com/episode/3xE0Kj6NhVUhpKcELQzBMD Konuyu şu şekilde takdim etmeyi düşünüyorum. Önce genel olarak zihniyet mücadelesinin süreçlerini anlatacağım. Sonra, bu süreçlerin Yeni Dünya Düzenini nasıl hazırladığını ifade edeceğim. Daha sonra da bu sürecin bir alt bileşeni olarak Büyük Ortadoğu Projesini anlatacağım. Yüzyıllardır hatta binlerce yıldır çatışmaların ana merkezinde olan bölge içinde bulunduğumuz ve günümüz ifadesiyle Ortadoğu bölgesidir. Üç semavi dinin ve daha birçok farklı inançların çıkış bölgesid...