İktisat Hareketi bir kadro hareketidir. İnsanların istikameti ve bilgi birimi birikimi ile ilgilenir.

Etiket: gümüş

Altına Dayalı İktisadi Sistem Üzerine

Altına Dayalı İktisadi Sistem Üzerine

Makaleler
Altın; paranın, menkul değeri ile itibari değerinin en yakın olduğu ve tarih boyunca en uzun süre kullanıldığı maden cevheridir. Değerleme kolaylığı nedeniyle toplumlar parayı, altın ve gümüş gibi kıymetli madenlerden üretmeyi tercih ediyorlardı. İnsanlar temel ihtiyaçlarının çoğunu doğal yollardan, ücret ödemeden karşılayabildiklerinden daha hacimli ekonomik faaliyetlerinde altın-paranın değer saklama fonksiyonundan yararlanabiliyorlardı. Toprağa bağlı yaşam biçimlerinde ekip biçerek, hayvancılıkla geçim sağlanırdı. Kaynak sularına, hayvan beslemek için otlaklara herhangi bir ücret vs ödenmezdi. Fakat; kentlileşmenin artması ve yaygınlaşması ile yeme içme gibi temel ihtiyaçlar da sektörel hal almıştır. İnsanlar, geçimlerini sürdürebilmeleri için en temel ihtiyaçlarını karşılamada b...