İktisat Hareketi bir kadro hareketidir. İnsanların istikameti ve bilgi birimi birikimi ile ilgilenir.

Etiket: honda

Japonlar Çılgınsa ya Bizler?

Japonlar Çılgınsa ya Bizler?

Makaleler
“Dininiz var diye ahlaka ihtiyacınız kalmadı sanıyorsunuz” Türk basını Japonları çılgın ilan etti ! “Japonya'da Şintoizm ve Budizm olarak 2 din hakimdir. 2006 ve 2008 yıllarında yapılan araştırmalara göre, Japonya nüfusunun %40'ından azı örgütlü bir dine mensuptur." (yaklaşık % 35'i Budist, % 3-4'ü ise Şinto mezheplerine ve türetilmiş dinlere ve % 1’i Hristiyan). Japonlar çılgın bizler ise Müslümanız! Kur'an'da Allah mealen;"Ey müslümanlar iman ediniz..!!" hitabı ile çok ilginç bir şekilde Müslümanları iman etmeleri hususunda tekrar tekrar uyarmıştır. Kur'an şerhi düştükten sonra konumuza dönelim."Çılgın Japonlar Honda fabrikasını Türklere devretti" haber böyle. Haberin devamında ise; fabrikasını kapatan şirketin 10 yıldan daha kıdemli çalışanlarına verdiği 48 maaş i...