İktisat Hareketi bir kadro hareketidir. İnsanların istikameti ve bilgi birimi birikimi ile ilgilenir.

Etiket: insan hakları

Temel İnsan Hakları ve Bölüşüm

Temel İnsan Hakları ve Bölüşüm

Makaleler
Günümüz ekonomisinde iki temel sorun ile karşı karşıyayız. Bunlardan biri adil bölüşüm diğeri ise insan haklarının tam olarak güvence altına alınmasıdır. Çağdaş ekonominin sorunu olarak öncelikle ‘Bölüşümde Adalet’i tespit ettikten sonra, temel insan haklarını da mutlaka ortaya koymamız gerekir. Çünkü bölüşümden pay alacak olan insanın kendisidir. Pekiyi, insanların en temel hakları nelerdir? Bunları şu beş başlık altında toplayabiliriz;(1) Yaşama hakkı,(2) Aklın korunması hakkı,(3) Neslin korunması hakkı,(4) İnancın korunması hakkı ve(5) Mülkün korunması hakkıdır. Bunlar, her insanın doğuştan sahip olduğu haklardır. Bu hakları bir insanın kendisi her zaman tek başına koruyamaz. Bu hakları içinde bulunduğumuz sistemin koruması gerekir. Sistem de zaten bunun için vardır. Ya...