İktisat Hareketi bir kadro hareketidir. İnsanların istikameti ve bilgi birimi birikimi ile ilgilenir.

Etiket: Kalkınma planı

Para Basma Yetkisi kimde?

Para Basma Yetkisi kimde?

Makaleler
Daha önceki Enflasyon Hedeflemesi yazıları Para basma yetkisi altında birleştirilmiştir. 1961 ve 1982 anayasalarında bir hüküm vardır. TBMM’nin görev ve yetkileri sayılırken “Para basmak”, TBMM’nin görev ve yetkileri arasında gösterilir. Normalde para basma işini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yaptığı halde anayasalarda böyle bir hükmün bulunması dikkat çekicidir. Para basmak, en geniş anlamı ile para politikasının tayin ve tespiti görev ve yetkisini Anayasa TBMM’ye vermiştir. İktisat politikasının ikinci ayağı olan maliye politikası için böyle bir düzenleme olmadığı halde, “para politikası” için anayasal düzenleme yapılması çok dikkat çekicidir. Maliye politikasını hükümet yani Maliye Bakanlığı belirleyip uyguladığı halde para politikası anayasal olarak hükümete dahi ...