İktisat Hareketi bir kadro hareketidir. İnsanların istikameti ve bilgi birimi birikimi ile ilgilenir.

Etiket: Kemal Derviş

Marjinallerin ekonomisi

Marjinallerin ekonomisi

Makaleler
Temmuz 1997'nin ikinci yarısından itibaren Uzak Doğu'da mali bir kriz çıkmıştı. Tayland'da başlayan kriz bir domino etkisi oluşturmuş ve tüm Güneydoğu Asya'yı sarmıştı. Asya Kaplanları olarak da bilinen birçok ülkenin para birimleri, borsaları ve diğer kıymetleri ekonomik krizden etkilenmişlerdi. Endonezya, Güney Kore ve Tayland krizden en çok etkilenen ülkeler olmuştu.Ekonomik krizler siyasi krizlere dönüşmüş ve ülkelerin yönetimleri değişmişti.Hong Kong, Malezya, Laos ve Filipinler de o krizden oldukça etkilenmişlerdi. Çin, Tayvan, Singapur ve Vietnam ise nispeten az etkilenen ülkelerdendi. Japonya o krizden fazla etkilenmemiş ama kendi içinde uzun dönem sürecek olan mali zorluklarla karşı karşıya kalmıştı. Kriz daha çok "Güneydoğu Asya krizi" olarak bilinip adlandırılsa da...
Para Basma Yetkisi kimde?

Para Basma Yetkisi kimde?

Makaleler
Daha önceki Enflasyon Hedeflemesi yazıları Para basma yetkisi altında birleştirilmiştir. 1961 ve 1982 anayasalarında bir hüküm vardır. TBMM’nin görev ve yetkileri sayılırken “Para basmak”, TBMM’nin görev ve yetkileri arasında gösterilir. Normalde para basma işini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yaptığı halde anayasalarda böyle bir hükmün bulunması dikkat çekicidir. Para basmak, en geniş anlamı ile para politikasının tayin ve tespiti görev ve yetkisini Anayasa TBMM’ye vermiştir. İktisat politikasının ikinci ayağı olan maliye politikası için böyle bir düzenleme olmadığı halde, “para politikası” için anayasal düzenleme yapılması çok dikkat çekicidir. Maliye politikasını hükümet yani Maliye Bakanlığı belirleyip uyguladığı halde para politikası anayasal olarak hükümete dahi ...