İktisat Hareketi bir kadro hareketidir. İnsanların istikameti ve bilgi birimi birikimi ile ilgilenir.

Etiket: kısas

Sosyal Düzenin Korunması

Sosyal Düzenin Korunması

Makaleler
Genel geçer hukuk anlayışında, sosyal düzen kuralları; hukuk kuralları, ahlak kuralları, görgü kuralları ve din kuralları şeklinde genel bir tasnife tabi tutulur. Hukuk kurallarını diğer kurallarından ayıran en önemli özellik, yaptırım içerikli olduğu kabulüdür. Sosyal düzeni sağlamada görgü kurallarının kendi içinde bir yaptırım taşımaması, din kurallarının bir yaptırım taşımaması, aslında benimsenmiş varoluş görüşü olarak,  bir dünya görüşünün yansımasıdır.  Mevcut hukuk düzeninde yaptırımın devlet gücü ile zorlayıcı bir özellikte olması, sosyal düzenin sağlanmasında ne derece başarılı oluyor diye sorduğumuzda; hukuk yargı sisteminde aktif rol alanlardan yapılan şikâyet ve eleştiri, aslında sistemin inşa ediliş düzeneğine de dolaylı bir itiraz olarak görülmektedir....