İktisat Hareketi bir kadro hareketidir. İnsanların istikameti ve bilgi birimi birikimi ile ilgilenir.

Etiket: kitle imha

İklim Modifikasyon Teknikleri, Kitle İmha Silahlarına Dönüşebilir(mi)!?

İklim Modifikasyon Teknikleri, Kitle İmha Silahlarına Dönüşebilir(mi)!?

Makaleler
Kasıtlı olarak havayı değiştirmek, kuraklığı, yağmuru ve tsunamileri meydana getirmek ve depremleri tetiklemek mümkün mü? Ya da şöyle soralım; Allah'ın yarattığı dünyanın kendisini bir silaha dönüştürmek mümkün mü? Jeofizikçi ve eski ABD Başkanı Johnson’ın Bilim Danışma Komitesi üyesi Dr. Gordon J.F. MacDonald şunları demiştir. “Jeofizik savaşın anahtarı, az miktarda enerjinin eklenmesinin çok daha fazla miktarda enerji açığa çıkaracağı çevresel istikrarsızlıkların tanımlanmasıdır.” MacDonald’ın 21. yüzyıla kadar tamamen geliştirileceğini öngördüğü şu dört dünya gerçeğini o zamanki mevcut araştırma durumuna dayanarak silah haline dönüştürülebileceğini öngörüyordu. İklim değişikliği; Deprem oluşumu; Tsunami oluşumu ve yönü İyonosferin elektromanyetik manipülasyonu...