İktisat Hareketi bir kadro hareketidir. İnsanların istikameti ve bilgi birimi birikimi ile ilgilenir.

Etiket: kripto para

Parayı Yöneten Devleti Yönetir

Parayı Yöneten Devleti Yönetir

Makaleler
Para ve para mekanizması, teknolojik gelişimlere en iyi ayak uyduran olguların başında gelir. Çünkü parayı elinde tutanlar bu gelişimleri adapte etmek için parayı esirgemezler.  Blok zinciri (blokchain) teknolojisinin gelişimi ile birlikte kayıt paralar yepyeni bir temsil kabiliyeti daha buldular. O da "kripto para" olarak karşımıza çıktı. O zamana kadar dolaşıma giren kayıt paraların yönetimi merkezi olarak gerçekleştiriliyordu. Ülkelerdeki para otoriteleri çoğunlukla da merkez bankaları bu işi yapıyordu. Kripto paraların yönetimi merkezi değil dağıtık olarak yapılacaktı. Yani belli bir görünür merkezi yönetimi yoktu. Fakat kısa zamanda merkez bankaları, devlet otoritesini de arkalarına alarak, durumu kendi lehlerine çevirmeye başladılar.  Aslında, ister kağıt ister elektro...
Kripto Para ve Diyanet

Kripto Para ve Diyanet

Makaleler
Geçtiğimiz haftalarda bir TV kanalına konuk olan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a Kripto Paralar'la ilgili bir soru geldi. Soru üzerine, kendisine Kripto paraların caiz olup olmadığı hususunda bir açıklama yapma gereği doğdu. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kripto Para kullanımına yönelik: "Din İşleri Yüksek Kurulu, kripto para ile ilgili ya da iktisadın çeşitli alanlarıyla ilgili yapmış olduğu toplantılarda şu an itibarıyla güvenilir olmadığı için, istismar etme ihtimalinin yüksek olması münasebetiyle şu anda kullanılmasının caiz olmadığını düşünüyor" dedi. Diyanet İşleri Başkanı'nın yaptığı açıklamaya bakıldığında; Kripto paraların hangi temele dayadığından ziyade, insanların kullanımına yönelik bir analiz ortaya koyduğunu görüyoruz. Kripto paralar nasıl üretiliyor ya ...
Medeniyetimizin Yeni Parasal Üretisi Kripto Paralar mıdır?

Medeniyetimizin Yeni Parasal Üretisi Kripto Paralar mıdır?

Makaleler
Yoğunlaşarak artan kent yaşamı, topluma yeni ihtiyaçlar yüklüyor. Topraktan kopuşun yanı sıra filizlenen teknolojik gelişim, her an normalleşen konfor alanımızı daha da genişletiyor. Geçmişte lüks olduğu düşünülen ihtiyaçların çoğu, prestij ve pazarlama teknikleri kapsamında temel ihtiyaçlar hanemize dahil oluyor. Geçmiş zamanın “ihtiyaçların sınırsızlığı teorisi” bir açmaza dönüşüyor, zihinsel kabullerimizi aciz bırakıyor. Baskı altında yeni bir medeniyet inşasına hazır, kurtarıcısını bekleyen zihinler; heyecanla ön kabul topluyor. Algı böyle oluşuyor. İnsanlık, kapitalist yönlendirmeleri pısırıkça kabulleniyor, alternatif tüm olasılıkları zaruret görüyor. Teknoloji odaklı hayatı, sisteme karşı başkaldırı olarak okuyor. Kendi yetersizliğini, teknoloji ve enerjnin gücüyle ödünlü...
Parasal Sistem Neden Sorgulanamıyor?

Parasal Sistem Neden Sorgulanamıyor?

Makaleler
İnsanoğlu dünyaya halk edildiği günden bu yana yaşam tarzlarına göre ekonomi modelleri üretmiştir. Deniz kabuklarından, kakao çekirdeğine, tahıl ürünlerine; kıymetli metallerden, takılara, peynir ile banknot ve dijital paralara kadar medeniyet anlayışları dönüşerek birbirini takip etmiştir. Ekonomik modeller diyorum; çünkü bu çabalar, ticari hayatın gereği olarak iktisadi döngünün sekteye uğramadan yürütüleceği çözüm biçimleri olarak arz edilmişti. Bu materyaller, para gibi kullanılmış, zaman zaman ekonominin durağan, istikametsiz ve edilgen unsurları olarak kalmışlardır. Sistem; iktisadı inşa etmek yerine, ihtiyaçların regule edilmesine yönelik bir motivasyonu öncelemiştir. İnsanoğlu, var olan medeniyetini, kendi yaşam döngüsünü sürdürülebilir kılabilmek üzerine kodlamıştır...
Ekonomide Hangi Kriz Sizin Krizinizdir?

Ekonomide Hangi Kriz Sizin Krizinizdir?

Makaleler
Alvin Toffler (1928-2016) Amerikalı bir işadamı, akademisyen ve yazardır. Özellikle gelecek öngörüleri ile ilgili yazdıklarının büyük bir kısmı ya gerçekleşti ya da hâlâ tartışılmaya devam ediyor. Yani güncelliğini koruyan konuları dile getirdi ve daha süreçler bitmedi. 1970’li yılların başında O’nun “Şok Gelecek”, “Üçüncü Dalga” gibi kitapları çok dikkat çekti ve çok satıldı. Birçok dile çevrildi. “The Eco-Spasm Report” adlı kitabı 1975 yılında yayımlandı. Orada da dünya ekonomik gidişatı hakkında uyarıları ve önerileri vardı. Tabi bu konularda yazan ve uyarılar yapan tek yazar o değildi. Yüksek bir enflasyon ve büyük bir ekonomik krizin geldiğini aklı başında olan herkes haber veriyordu. Liberal ekonomi politik ağır hastaydı. Sonucu, Washington Uzlaşısına götüren bir süreçt...
Para, Finans ve Kripto türevi

Para, Finans ve Kripto türevi

Makaleler
Kripto türevlere, “kripto para” ismi verilmiştir. Oluşma biçimi, aynı olmasa da finans paralara benzer. Kripto Paralar esasen, para kavramını karşılamaz. Söylem olarak para diyoruz, ancak finans argümanlar gibi kripto türevler de para değildir. Bu türevlere; ancak, paranın yerine kullanılmak istenen, gerçek olmayan, zorlama paralardır, denilebilir... Para; kıymeti kendinden menkul mal ve hizmetler veya onun yerine geçecek borç ve alacağın ödeme yükümlülüğüdür. Bu yükümlülükler kayıt olarak da tutulabilir. Para, fiziki varlıkların kendisi ya da temsilidir. Temel manada para, bu çerçevede ele alınmalıdır. Tarihi süreç içerisinde, yeryüzünde birçok şey para olarak kullanılmıştır. Öncelikle; insanın en sık ihtiyaç duyduğu şeyler para olarak kullanılmıştır. İnsan; yeme, içme, güv...
Trajikomik Cinnet: THODEX

Trajikomik Cinnet: THODEX

Makaleler
"Blockchain güvencesi, dağıtık defteri kebir  (DDK)  usulü ve açık kaynak söylemi ile yola çıkan kripto paraların, Thodex gibi tek merkezden kontrol edilen bir borsaya teslim oluşu, sistemin felsefesine aykırıdır..." Varsayım, Varsaymak...Olmayan bir şeyi varmış gibi kabul etmek... Olmayan bir şeyi sembolle ifadelendirmek... Olmayan bir şeye iman etmek... Olmayan bir şeye yüksek değerler vermek. Evinizi, arabanızı, toprağınızı satıp; olmayan bir şeyi satın almak... sonra olmayan şeyin, gerçekten de olmadığının idrakine varmak.... Ve hiçbir şeysiz kalmak.... Bu oldukça trajik, bir o kadar da komik. Kısacası, skandal… Thodex skandalı Thodex bir kripto para borsası platformudur. Borsa, bir anda bazı kripto para alım satım işlemlerinin bakıma alındığını ileri sürerek ...
Elektrik kesintileri yaşanabilir mi?

Elektrik kesintileri yaşanabilir mi?

Makaleler
Bilim ve teknolojinin gelişmesi, enerjiye dayalı tüketim mallarının artmasına neden oldu. Çamaşır, bulaşık, hesap işleri, yazı, düzenleme, dizayn, eğitim, öğretim, ısınma, serinleme gibi ihtiyaçların tamamı makine ve bilgisayarlar üzerinden yapılır oldu. Makineleşme, insanın kendi enerjisiyle ya da basit düzeneklerle sağladığı birçok aksiyonu farklı enerjiler üzerinden gerçekleştirme imkanını doğurdu. Elektrik, rüzgar, su, güneş, doğalgaz, bor, petrol, kömür, linyit günümüze değin kullanılan enerji kaynaklarıdır. Bu kaynakların en başında elektrik enerjisi gelir. Dünyanın büyük bölümü elektrik enerjisi üzerine kurulu bir medeniyeti yaşıyor. Afrika’nın orta ve güney kısımlarının büyük bölümü hariç, Dünya elektrik enerjisi üzerine kurulu bir medeniyete bağlıdır. Onlarca yıldır, A...
Yeni Ademi Merkeziyetçilik: Tuğyan

Yeni Ademi Merkeziyetçilik: Tuğyan

Makaleler
Dijital dönüşümle birlikte, birçok şeyde olduğu gibi Ademi Merkeziyetçilik de öz anlamını yitiriyor. Dijitalleşmenin vazgeçilmezlerinden bilgi teknolojileri, paranın da mecrasını bu doğrultuda dönüştürme çabası içinde. Dijital paraların son sürümü olan “coin” cinsi paraların; ilginç, akla ziyan değer mekanizmalarının üzerine giydirilmiş, dağıtık defteri kebir masumiyetiyle sistem zihinsel kabullerimizden geçirilmek isteniyor. Adeta, siyasilerin torba yasalarında olduğu gibi, medya ve finansta da benzer yöntemlerin uygulanmaya çalışıldığını görüyoruz. Dijitalleşme kültürünü, israf ve toplumsal sömürüye işaretleyen ibrenin gösterdiği istikamet oldukça ürkütücü. Bakalım, teknolojinin dayanağı olan “elektrik” ara yüzü üzerine giydirilmiş bilgi/bilişim üzerinden, insanlığa daha hangi a...
Kripto paralar helal olur mu !?

Kripto paralar helal olur mu !?

Makaleler
Öncelikle bir kripto paranın nasıl oluştuğunu hatırlayalım. Ana akım kripto para birimi Bitcoin (BTC)’dir. Bu anlamda, kripto paracılar, BTC’ye sözde “Nuhun Gemisi” yakıştırmasını yapmışlardır. Çünkü; diğer oluşturulan tüm sanal paralar, BTC’leri cari kılan blockchain kayıt sistemine bağımlıdır. Dolayısıyla diğer tüm sanal paralar, alt-coin ifadesiyle isimlendirilir. Dahası, günümüzde çoğu üniversite ve şirketler kendi kripto parasını üretmek üzere harekete geçmişlerdir. Burada üniversite ve şirketleri ayrı kategorilerde inceleyebiliriz. Üniversiteler konuya yatırım gözüyle bakarken, şirketlerin ürünlerini satabilme koşulu olarak coin altyapısı kabulüyle, farklı bir  konsepte uymak zorunda kalacaklarını anlıyoruz. Bu önbilgiyle birlikte, ana akım kripto paranın (BTC) n...