İktisat Hareketi bir kadro hareketidir. İnsanların istikameti ve bilgi birimi birikimi ile ilgilenir.

Etiket: manset

Bu Kişileri Görenler Yanlarından Hemen Uzaklaşsın!!

Bu Kişileri Görenler Yanlarından Hemen Uzaklaşsın!!

Röportaj
Distopik yönetim ile insanları disiplin ve kontrol yollarıyla ülkelerde utanç verici boyuta ulaşan güven kaybı düzeltilemez… İngiliz yazar George Orwell tarafından 1984’de kaleme alınmış olan alegorik, distopik ve politik bir romanı olan Hayvan Mezarlığı romanı okuyanlar için çizeceğimiz şu senaryo hiçte garip gelmeyebilir. Şimdi şöyle bir senaryo çizelim; “İçişleri Bakanlığından önemli duyuru; Ülkemiz vatandaşları sokakta okulda trende, hatta tuvalette bile çok sıkı kontrol altında olacak. Bu kontroller sonunda elde edecekleri şey ise vatandaşlık puanı. Yüz tanıma sistemi sokaklarda halihazırda kullanılıyor. Yürüyüş şeklinden dahi kimlik tespiti yapabilen algoritmalar geliştirildi ve milyonlarca kameraya entegre edildi. Artık görüş dışında kalan yer neredeyse ...
Üretimin Gücü Asya’ya Kaydı

Üretimin Gücü Asya’ya Kaydı

Makaleler
Yaklaşık yarım asır süren Soğuk Savaş dönemi 1990'lı yılların başında son buldu. O dönemin bir ekonomi politik dengesi vardı. Dönem son bulunca, doğal olarak o ekonomi politik denge de değişecekti.  Peki, bu değişim nasıl olacaktı? Nasıl bir ekonomi politik denge oluşacaktı? Bu ve benzeri soruların cevabını bulmak için o sıralarda birçok çalışma yapıldı. Ben bu konuya ilişkin ilk ciddi çalışmayı, 1990'lı yılların ortasında Singapur'da katıldığım bir konferansta dinledim. Çalışmayı Alman Deutsche Bank yaptırmıştı. Raporun adı "Dünya Üretimindeki Eğilimler" idi.  Rapor özetle şunları ifade ediyordu: 1994 yılında dünya toplam üretiminin değeri yaklaşık 27 trilyon dolar olarak gerçekleşmişti. Bunun %67'sini ABD, AB ve Japonya, %20,8'ini Asya ve kalan %12,2'sini de diğer ül...
Mülkiyetsizlik Yasası ve Kaos !!

Mülkiyetsizlik Yasası ve Kaos !!

Makaleler
Yeni Dünya Düzeni'nde (Great Reset- Büyük sıfırlama) hiçbir şeyin yokken mutlu olmanı istiyorlar. Hiçbir şeyi olmayan insan, nasıl mutlu olacak? Mülkiyet hakkına sahip kişi (malik) mülkiyetinde olan nesneyi kullanma, başkalarına devretme, tahrip etme, nesnenin ürünlerinden yararlanma yetkisine sahiptir. Mülkiyet hakkı, Anayasa’nın 35. maddesinde ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 1 No’lu Ek Protokol’ünün 1. maddesinde koruma altına alınmıştır. Mülkiyetsizlik Yasası ise; Mülkiyetsizleştirme olarakta anlaşılabilir. Mülkiyet hakkı kamu yararının gerektirdiği durumlarda sınırlandırılabilecektir. Kamulaştırma ise kamu yararı maksadıyla kişilerin mülkiyet hakkına yapılan bir müdahale olup genel anlamda mülkiyet hakkının sınırlandırılmasını ifade etmektedir. Pandemi sürecine gir...
En Baba Kısıtlamaları İklim Değişikliğinde Göreceksiniz

En Baba Kısıtlamaları İklim Değişikliğinde Göreceksiniz

Makaleler
Çin Kominist Parti’sinin dünyaya açık tek İngilizce resmi dergisi olan Beijing Review Nisan sayısında dünyaya, önümüzdeki dönemde asıl kısıtlamaları iklim değişikliğinde göreceksiniz mesajı verilmek istenmiş. Bu da yaklaşık üç yıldır yaşadığımız covid 19 pandemisi kapatmalarının, izolasyonların kısıtlamalarının normalimiz olduğu gibi bir şüphe uyandırıyor. Yani anlayacağız yaklaşık son 3 yıldır yaşadıklarımız daha başlangıç olabilir. Şimdi de dünyada iklim değişikliğine taraf olan ülke olduğumuza göre eninde sonunda bunlarla yüzleşecek olma olasılığımız yüksektir. Hatta bununla da kalmayıp, Paris İklim Sözleşmesini imzalamakla kalmadık, Mecliste de onayladık. Sonrasında “Çevre, Şehircilik Bakanlığı”nın ismini “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı” ...
Türk Ordusu (TSK) Ne Üretiyor?

Türk Ordusu (TSK) Ne Üretiyor?

Makaleler
Türk Ordusu ne üretiyor? Ürettiğini kim tüketiyor? Tüketenler bedel olarak ne ödüyor? Hakikaten, Türk savunma sanayi geri dönülemez ve engellenemez bir seviyeye ulaştı. Katkısı olanların tamamına müteşekkiriz. Bundan sonra çok daha hızlı bir şekilde yükselişini sürdürecektir. Çünkü kritik nüfus büyüklüğünü geçmiştir. Bu gelişmeler, Türk Silahlı Kuvvetleri’ni TSK daha da güçlendirecek ve başta bölgemiz olmak üzere küresel düzeyde hatırı sayılır bir hale getirecektir. Bütün bu gelişmeleri “Türk Ordusu” başlığı altında toplarsak, istikamet tayin edici birkaç soruyu da sormamız gerekiyor. Bu sorulara verilecek cevaplar gelişimin teminatının anlaşılmasına vesile olacaktır. Yükselen dağın ardını görmemize yardımcı olacaktır. Jenerik sorularımız şunlardır; Türk Ordusu ne üretiyor...
BM Genel Sekreteri Guterres’e Açık Mektup

BM Genel Sekreteri Guterres’e Açık Mektup

Bizden Haberler...
Sayın Genel Sekreter Antonio Guterres;  21.yy'da Çin tarafından Sincan Özerk Bölgesinde tanıklar ve dünya insan hakları sivil toplum kuruluşlarınca dünyaya duyurulan; "Sincan Özerk Bölgesinde" yaşayan başta Müslüman Uygur Türkleri ve diğer Müslüman Türk unsurlara karşı son yıllarda Çin Komünist yönetimi tarafından uygulanmakta olan insan hakları ihlalleri dünyada pek çok ülke tarafından "soykırım" olarak ilan edilmiş ve Çin kınanmıştır. Kamplarda kadın ve erkeklere uygulanan baskı, zulüm ve kadınlara karşı tecavüz olaylarının yaşanması, çocukları eğitim iddiası ile asimilasyon kamplarında dillerini, dinlerini unutturarak komünist olarak yetiştirilmesi ve ailelerinden koparılan çocukların yaşadıkları, Uygur Müslüman Türklerin köle işçi olarak çalıştırılmaları, organlarının ...
Fakirlik Türkiye’nin Kaderi(mi) !?

Fakirlik Türkiye’nin Kaderi(mi) !?

Makaleler
Eğer birileri sizi fakir kendisini ise sürekli zengin yapmak istiyorsa bunu mutlaka bir sistem kurgusu içinde yapar. Aksi halde bunun sürdürülebilirliği olmaz. Sistemin sağlıklı işleyebilmesi için, zihinlerin ikna edilmesi gerekecektir. Bunun için elbette bu sistem kurucu anlayış, bunun felsefi alt yapısını da hazırlamış olacak. Gerek eğitim müfredatında bunun yerleştirilmesi gerek toplumun haber alma kanallarında sürekli bir narkoz şeklinde verilmesi gerekecek ki sistem işlesin ve sisteme itiraz edilmesin. Böylece her şey aldıkları eğitim üzerinden de kabul edilir olsun. Artık fakirliğin insanın kaçınılmaz bir kaderi olduğu, hayat yarışında çok çalışanın ancak fakirlikten kurtulabileceği, aksi halde fakirliğin kaçınılmaz bir kader olduğu kabul ettirilir. Toplumla...