İktisat Hareketi bir kadro hareketidir. İnsanların istikameti ve bilgi birimi birikimi ile ilgilenir.

Etiket: mason

Kralın Gizli Dünya Devleti; 1 Doların Sırrı!!

Kralın Gizli Dünya Devleti; 1 Doların Sırrı!!

Makaleler
Semboller ve egzotik yapılar! Dünya tarihinde özellikle Avrupa'da, Asya'da ve neredeyse her yerde, zaman zaman egzotik girift ve giz barındıran, ilk bakışta da anlamlandırılamayan hatta hayretle karşılanan dini figürlerin de önüne geçen semboller ve ayinler disiplini etrafında etkin olmuşlar ve dünyaya hükmeden yapılar oluşturmuşlardır. Sakın şöyle sığ bir yaklaşımla "canım artık teknoloji ve haberleşme çağındayız insanlar sembol gibi şeylere inanmaz" demeyin. Bilakis semboller, ayinler dünyanın yeniden dizaynında daha önce olduğundan daha etkin ve aktif olarak teknolojinin bütün imkanlarını da kullanarak hükümlerini sürdürüyorlar. Mesela bir Müslümanın çok anlamsız bulacağı sembol ve figürler yeni dünyayı kuranların iman alameti şeklinde anlam kazanırlar. Örnek olarak...