İktisat Hareketi bir kadro hareketidir. İnsanların istikameti ve bilgi birimi birikimi ile ilgilenir.

Etiket: medyen

Helak Edilen Medyen Halkı ve Biz

Helak Edilen Medyen Halkı ve Biz

Makaleler
Kur'an'ı Kerim'de helak edilen Antik Medyen halkından bahsedilir. Şuayb peygamber Araptır. Kitapta, Şuayb peygamberin Medyen halkının kardeşi olduğu belirtilir. Buradan Medyen'lilerin de Arap olduğunu anlayabiliriz. Medyen şehri hakkında da birçok tespitler yapılmıştır. Kutsal metinler ve arkeolojik kazılara dayandırılarak, bu şehrin Akabe Körfezi ile birlikte Kızıldeniz'in kenarında olduğu söylenir. Şehir kuzey-güney ve doğu-batı ticaret hatları üzerindedir. Şehrin bu konumu, halkının büyük zenginlik elde etmesine vesile olmuştur. Medyen kelimesinin kökeni ile ilgili çeşitli görüşler vardır. Burada Medyen kelimesinin anlamı hakkında sizlere farklı bir ufuk penceresi sunmak istiyorum.  Kelimenin "müdûn" veya "dîn" kökünden türemiş old...