İktisat Hareketi bir kadro hareketidir. İnsanların istikameti ve bilgi birimi birikimi ile ilgilenir.

Etiket: mülkiyet

Mülkiyetsizlik Yasası ve Kaos !!

Mülkiyetsizlik Yasası ve Kaos !!

Makaleler
Yeni Dünya Düzeni'nde (Great Reset- Büyük sıfırlama) hiçbir şeyin yokken mutlu olmanı istiyorlar. Hiçbir şeyi olmayan insan, nasıl mutlu olacak? Mülkiyet hakkına sahip kişi (malik) mülkiyetinde olan nesneyi kullanma, başkalarına devretme, tahrip etme, nesnenin ürünlerinden yararlanma yetkisine sahiptir. Mülkiyet hakkı, Anayasa’nın 35. maddesinde ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 1 No’lu Ek Protokol’ünün 1. maddesinde koruma altına alınmıştır. Mülkiyetsizlik Yasası ise; Mülkiyetsizleştirme olarakta anlaşılabilir. Mülkiyet hakkı kamu yararının gerektirdiği durumlarda sınırlandırılabilecektir. Kamulaştırma ise kamu yararı maksadıyla kişilerin mülkiyet hakkına yapılan bir müdahale olup genel anlamda mülkiyet hakkının sınırlandırılmasını ifade etmektedir. Pandemi sürecine gir...