İktisat Hareketi bir kadro hareketidir. İnsanların istikameti ve bilgi birimi birikimi ile ilgilenir.

Etiket: osmanlı

“Alacaklı Geldi Sultanım”!!

“Alacaklı Geldi Sultanım”!!

Makaleler
Borç ve faiz belasından hala kurtulamadık!Osmanlı’da kurtulamamıştı… Yıl: 1828–1829… Osmanlı tahtında Sultan 2. Mahmut oturuyor.Bir yandan da Osmanlı-Rus savaşı sürüyor. Osmanlı ordusunun Tuna garnizonlarında ekmek yok! Çünkü ekmeği yapacak un yok, buğday yok! smanlı, ünlü Yahudi banker Rothschild’e başvurur. Rothschild, gerekli buğdayı satın alıp Osmanlı’ya verir. Osmanlı devleti, aldığı buğdayın ancak yarı parasını ödeyebilir. Yıl: 1834… Osmanlı tahtında Sultan 2. Mahmut oturmaktadır. Yunanlar Osmanlı’ya başkaldırmış, savaşmış ve bağımsızlıklarını kazanmışlardır.Ayrıca, Osmanlı devletinin Yunanlara tazminat ödemesi karalaştırılmıştır.Osmanlı’nın tazminat ödeyecek parası yoktur, hazine boştur. Osmanlı yine banker Rothschild’e başvurur. Rothschild’in bir temsilcisi İst...
Borçlar Sorunu ve Radikal Bir Adım

Borçlar Sorunu ve Radikal Bir Adım

Makaleler
Osmanlının borçlanma hikâyesini çöküş hikâyesi ile birlikte okumak gerekir. Çünkü birliktedirler. Osmanlı'nın en acıklı hikâyesi borçlanma hikâyesidir. Osmanlı'nın dış borçlanması, 1854 Kırım Savaşı ile İngiltere'den aldığı 200 bin Sterlin miktarındaki borçla başlar. Ondan sonraki yirmi yıllık süreçte, iki üç yılda bir, yaklaşık 130 milyon lira daha borçlanmıştır. 1876 yılına gelindiğinde borçlarının toplamı 240 milyon liraya ulaşmıştır. Nisan 1876'da borçlarını ödeyemeyeceğini ilan ederek bir nevi çöküşünü de ilan etmiştir.  Aslında Osmanlı'da borçlanma çok daha önceden başlamıştı. 1700'lü yıllardan itibaren borçlanma, yabancı sermaye piyasalarından yapılmadığı için genellikle iç borçlanma olarak kabul edilmiştir. İç borçlanmalar ise pek gündeme gelmemiştir. Gerçi detaya girdiğ...
Dedenin borcunu ödeyecek olan torunlar

Dedenin borcunu ödeyecek olan torunlar

Makaleler
Osmanlı'nın çöküşünde en önemli faktörlerden biri olan Avrupa ile ticari ilişkilerdir. Avrupa kapitülasyonları Osmanlı'dan aldıktan sonra en önemli ciddi adımını, Osmanlı'ya Tanzimat fermanının imzalatmak ile başarmıştır. Osmanlı'nın dağılma sürecinin ticari hukuk altyapısı oluşturulduktan sonra Osmanlı topraklarında kazanılmış ticari üstünlük dış ticaret açığı Osmanlı ekonomisini sürekli daraltmıştır. Altınların bu vesile ile yurtdışına gitmesi iç piyasadaki ticaretin gerçekleşmesi için de daralmaya sebebiyet verdi. Böylece altın üzerinden tağşiş yapılarak paranın değeri ile oynandı. Ekonomik olumsuz sonuçlara daha çok katkı yapan bu yaklaşım sonrasında daralma ve borçlanma Osmanlı'da birlikte görülmeye başlandı. Artık Osmanlı çöküş süreci başlamıştır. Kırım savaşı ile ilk c...
Duyun-u Umumiye Böyle Bir Şey İşte

Duyun-u Umumiye Böyle Bir Şey İşte

Makaleler
Detaylarını bilmesek de hepimizin aklında kalan, Duyun-u Umumiye’nin çok kötü bir şey olduğudur. Pekiyi nedir Duyun-u Umumiye? Hatırlatalım. Batı iki sanayi devrimini tamamlayıp mal ve hizmet üretimini artırınca gözünü doğal olarak Osmanlı pazarlarına dikmişti. Osmanlı toprakları aynı zamanda enerji kaynakları açısından da çok büyük önem arz ediyordu. Merkezde güçlü, birlik ve beraberlik içerisinde olan bir Osmanlı Devleti onların işine gelmiyordu. Yeni bir ekonomi politik tasarımın gerçekleştirilebilmesi için Osmanlı’nın ya tamamen kontrol altına alınması ya da çökertilmesi gerekiyordu. Bu süreç içerisinde Osmanlının üç safhada çökertildiğini görüyoruz. Bu safhaları ana hatları ile şu şekilde ifade edebiliriz; Osmanlı’nın borçlandırılması, Osmanlı’yı Osmanlı yapan kadrola...