İktisat Hareketi bir kadro hareketidir. İnsanların istikameti ve bilgi birimi birikimi ile ilgilenir.

Etiket: Osmanlının borçları

Dedenin borcunu ödeyecek olan torunlar

Dedenin borcunu ödeyecek olan torunlar

Makaleler
Osmanlı'nın çöküşünde en önemli faktörlerden biri olan Avrupa ile ticari ilişkilerdir. Avrupa kapitülasyonları Osmanlı'dan aldıktan sonra en önemli ciddi adımını, Osmanlı'ya Tanzimat fermanının imzalatmak ile başarmıştır. Osmanlı'nın dağılma sürecinin ticari hukuk altyapısı oluşturulduktan sonra Osmanlı topraklarında kazanılmış ticari üstünlük dış ticaret açığı Osmanlı ekonomisini sürekli daraltmıştır. Altınların bu vesile ile yurtdışına gitmesi iç piyasadaki ticaretin gerçekleşmesi için de daralmaya sebebiyet verdi. Böylece altın üzerinden tağşiş yapılarak paranın değeri ile oynandı. Ekonomik olumsuz sonuçlara daha çok katkı yapan bu yaklaşım sonrasında daralma ve borçlanma Osmanlı'da birlikte görülmeye başlandı. Artık Osmanlı çöküş süreci başlamıştır. Kırım savaşı ile ilk c...