İktisat Hareketi bir kadro hareketidir. İnsanların istikameti ve bilgi birimi birikimi ile ilgilenir.

Etiket: para sistemi

Üretimin Gücü Asya’ya Kaydı

Üretimin Gücü Asya’ya Kaydı

Makaleler
Yaklaşık yarım asır süren Soğuk Savaş dönemi 1990'lı yılların başında son buldu. O dönemin bir ekonomi politik dengesi vardı. Dönem son bulunca, doğal olarak o ekonomi politik denge de değişecekti.  Peki, bu değişim nasıl olacaktı? Nasıl bir ekonomi politik denge oluşacaktı? Bu ve benzeri soruların cevabını bulmak için o sıralarda birçok çalışma yapıldı. Ben bu konuya ilişkin ilk ciddi çalışmayı, 1990'lı yılların ortasında Singapur'da katıldığım bir konferansta dinledim. Çalışmayı Alman Deutsche Bank yaptırmıştı. Raporun adı "Dünya Üretimindeki Eğilimler" idi.  Rapor özetle şunları ifade ediyordu: 1994 yılında dünya toplam üretiminin değeri yaklaşık 27 trilyon dolar olarak gerçekleşmişti. Bunun %67'sini ABD, AB ve Japonya, %20,8'ini Asya ve kalan %12,2'sini de diğer ül...