İktisat Hareketi bir kadro hareketidir. İnsanların istikameti ve bilgi birimi birikimi ile ilgilenir.

Etiket: para

Bozuk Paralar Ciddi Sorundur

Bozuk Paralar Ciddi Sorundur

Makaleler
Bugün "bozuk para" dediğimiz demir paraların nominal değerleri itibari değerlerinin üzerine çıkmıştır. Gündelik hayatta kullandığımız 50 Kuruş ve 1 TL'nin maliyeti, üzerinde yazan değerin çok üzerindedir! Dolayısıyla bu durum, bozuk paraları işlevsiz hale getirmektedir. Hatta, 5 TL’lik kağıt paralar dahi bozuk paralar gibi işlevsiz hale gelmek üzeredir. Bir çocuğun marketten alacağı bir çikolatanın fiyatı bile 10 TL üzerindedir. Pazardaki bir marul 15-20 TL olmuştur. Bu durum piyasada farklı bir karışıklık daha üretir! Ufak para sıkıntısı gündelik iktisadi hayatı pahalılaştıran bir unsurdur. Çünkü siz tıkır tıkır çalışan bir saatin çarklarından birini işlevsiz hale getirmiş gibi oluyorsunuz. Sonunda saat çalışmaz veya doğruyu göstermez.Velhasılı "Ufak Para Sorunu" ciddi bir...
Parasal Sistem Neden Sorgulanamıyor?

Parasal Sistem Neden Sorgulanamıyor?

Makaleler
İnsanoğlu dünyaya halk edildiği günden bu yana yaşam tarzlarına göre ekonomi modelleri üretmiştir. Deniz kabuklarından, kakao çekirdeğine, tahıl ürünlerine; kıymetli metallerden, takılara, peynir ile banknot ve dijital paralara kadar medeniyet anlayışları dönüşerek birbirini takip etmiştir. Ekonomik modeller diyorum; çünkü bu çabalar, ticari hayatın gereği olarak iktisadi döngünün sekteye uğramadan yürütüleceği çözüm biçimleri olarak arz edilmişti. Bu materyaller, para gibi kullanılmış, zaman zaman ekonominin durağan, istikametsiz ve edilgen unsurları olarak kalmışlardır. Sistem; iktisadı inşa etmek yerine, ihtiyaçların regule edilmesine yönelik bir motivasyonu öncelemiştir. İnsanoğlu, var olan medeniyetini, kendi yaşam döngüsünü sürdürülebilir kılabilmek üzerine kodlamıştır...
Ödeme alternatiflerini çoğaltmalıyız

Ödeme alternatiflerini çoğaltmalıyız

Makaleler
Ekonominin temeli "ödemek"tir. Her türlü ekonomik faaliyet, ödeme ile var olur. Ödeme ile tamam olur. Ödeyebilme gücünüz ne kadar yüksek ise ekonomik gücünüz de o kadar yüksektir. Günümüzde "ödeme"  deyince aklımıza hemen "para"  gelir. Para deyince de itibari paralar. Yani elimizde tuttuğumuz kâğıt paralar. Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bastığı banknotlar. Şimdilerde ise işler yavaş yavaş dijital paralara evriliyor. Daha itibari parayı anlamamış bir topluma dijital paraları nasıl anlatacaksınız, tabi o da ayrı bir konu.  Cuma namazı çıkışı koca çınarın altında Çanakkaleli İzzet Amca ile beraber çay içiyoruz. Bayram çarşısı gibi sohbetimizde her konu var. Bir ara konu çeyrek altın oldu. Malum, düğün dernek sünnet derken çeyrekten bahsetmemek...
Para Basma Yetkisi kimde?

Para Basma Yetkisi kimde?

Makaleler
Daha önceki Enflasyon Hedeflemesi yazıları Para basma yetkisi altında birleştirilmiştir. 1961 ve 1982 anayasalarında bir hüküm vardır. TBMM’nin görev ve yetkileri sayılırken “Para basmak”, TBMM’nin görev ve yetkileri arasında gösterilir. Normalde para basma işini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yaptığı halde anayasalarda böyle bir hükmün bulunması dikkat çekicidir. Para basmak, en geniş anlamı ile para politikasının tayin ve tespiti görev ve yetkisini Anayasa TBMM’ye vermiştir. İktisat politikasının ikinci ayağı olan maliye politikası için böyle bir düzenleme olmadığı halde, “para politikası” için anayasal düzenleme yapılması çok dikkat çekicidir. Maliye politikasını hükümet yani Maliye Bakanlığı belirleyip uyguladığı halde para politikası anayasal olarak hükümete dahi ...