İktisat Hareketi bir kadro hareketidir. İnsanların istikameti ve bilgi birimi birikimi ile ilgilenir.

Etiket: paradigma

Değersayım değişimi şart!

Değersayım değişimi şart!

Makaleler
2021 yılına çok çeşitli umutlarla giriyoruz. Ya da şöyle ifade edelim. 2020’den adeta kaçıyoruz. 2021’den beklentilerimiz en azından 2020’ye benzememesidir. Sonrası için herkesin gönlünde bir şeyler vardır elbet. Lakin bizim kulaklarımızda bir taahhüt çınlıyor. "Ekonomide büyük bir atılım yapacaz. Büyük bir çıkış yapacaz…" Tamam, ama nasıl? Bunun paradigması ne? İnsanların çalışmalarını yönlendiren, araştırmalarının yorumlanmasını temin eden, dünyaya ve olaylara bakış açısını şekillendiren görüşe veya fikirler dizinine paradigma denir. Bireyin kendi felsefi düşüncesine göre nicel, nitel ya da karma paradigmalardan söz edilebilir. İçinde bulunulan hâkim görüş paradigmanın altyapısını oluşturur. Paradigma için Türk Dil Kurumu (TDK), örnek, değerler dizini, bakış aç...
Dolar serseri mayın gibi

Dolar serseri mayın gibi

Makaleler
Kızılay'da hızlı hızlı Güvenpark'taki dolmuşlara doğru yürürken karşıma birden Bizim Mehmet çıktı. O da ben de bu tesadüfe çok sevindik. Hemen yakınlardaki kafelere bir göz attık.Temizlik, maske ve mesafe kurallarına uyduğunu gördüğümüz bir mekana oturduk. Başladık konuşmaya. Bizim Mehmet zaten her konuyu konuşur. Ne hikmetse her konudan da bilgisi vardır. Ama az, ama çok mutlaka bir şeyler bilir. Belleği, iki terabaytlık bilgisayarın masaüstü gibi. Her şeyden var.  Bana hemen "Tüm borçlar silinebilir olmalıdır" başlıklı yazımı hatırlattı ve sitem etti. "Hocam, benim dayıoğlunun bana 1000 dolar borcu var. Asker dönüşünde vermiştim. Neredeyse 10 yıl oldu, hala ödemiyor. Sana kalsa iki sene önce bu borcu kökünden sileceksin. Öyle mi?" diye sord...
Paradi̇gmayı Bozan Darwi̇ni̇st Bulgular

Paradi̇gmayı Bozan Darwi̇ni̇st Bulgular

Makaleler
Darwin, doğal seleksiyonun evrimleştirici bir gücü olduğu iddiasını ortaya atmış, tüm teorisini de bu iddiaya dayandırmıştır. Bir canlı türünün, kendi soyunu korumasına yönelik sergilediği güdüler, yaşamsal kaynakların miktarı ve türün devamlılığını tehlikeye sokacak tehditler ile ilişkilidir. Süreç içinde canlı türün kendini savunma şekli, genetik motivasyonla kısıtlı yaşam koşulu altında kendi tür ya da benzerlerini kademeli olarak yok etmeye meyyaldir. Bu yok ediş, en çelimsiz olanından, nispeteen daha güçlü olana doğru ilerler. Bu koşullanmaya “doğal seleksiyon” denir. Amaç; en güçlü olanı hayatta tutabilmek ve mevcut türü en kaliteli biçimde muhafaza edebilmektir. Evrimin temelini oluşturan doğal seleksiyonun iktisadi sisteme projeksiyonu da kapitalist koşullarla oluş...
Büyük çıkışlar büyük ideallerin üzerinden gerçekleşir

Büyük çıkışlar büyük ideallerin üzerinden gerçekleşir

Makaleler
Tarihimizi incelediğimizde, büyük çıkışların üç sacayağı olduğunu görürüz. Birincisi, sahip olunan köklü değerlere bağlılıktır. İkincisi, mevcut gerçeklerin tüm çıplaklığı ile bilinmesi ve üçüncüsü de yeni bir değersayımın (paradigma) ortaya konulmasıdır. İşte bu üç olgu, her tarihi büyük çıkışımızın temelini oluşturur. Şimdi bunları özetle açıklayalım. Bir insan ya da kadro bu millete hizmet edecekse, şu üç hususu özümsemiş olması gerekiyor. Yani bunlar özünde var olması gerekiyor. Öncelikle her zaman haktan yana olmalı ve hakkı üstün tutmalıdır. Eğer bir yerde hakkı üstün tutanlar değil de kuvveti üstün tutanlar galip geliyorsa orada köklü değerlerimize geleneklerimize sahip idareciler yok demektir. Varsa da yok hükmündedirler. Tabi, kadronun özünde hakkı üstün tutuyor olması ...
Paradigma Değişiyor

Paradigma Değişiyor

Makaleler
Paradigma Değişimi Şart Günümüz Türkçesinde oldukça sık kullanılan “paradigma” ifadesi bireyin algılama, yorumlama ve bilme süreçleriyle ilgili tüm etkenlerin yarattığı örgütlü ve dinamik bir düşünsel sistemdir. Kısaca algı düzeneği de denilebilir. Yerleşik eğitim, genellikle paradigmanın bir parçasıdır. Keza, akademik çalışmaların bir kısmını da buna dahil edebiliriz. Dolayısıyla “eğitilmiş”, “öğretilmiş” insanlardan paradigma değiştirmesi beklenemez. Paradigmayı pekiştirmesi beklenilebilir. Cari paradigma bu yapısı ile kendisini besler durur. Eğer cari paradigma doğru temeller üzerine oturtulduysa, her alanda toplumsal ilerleme çok hızlı olur. Eğer düşünsel düzen yanlış temeller üzerine oturtulduysa bir yerde paradigma çıkmaza girer. Paradigma felci yaşanır. Yani, sorunlara çöz...