İktisat Hareketi bir kadro hareketidir. İnsanların istikameti ve bilgi birimi birikimi ile ilgilenir.

Etiket: parlementer sistem

Sorumlu İktidar mı Marketler mi?

Sorumlu İktidar mı Marketler mi?

Makaleler
İstismara açık bir sistem uygulanırsa sistem içerisinde fırsatçılık yapanlar elbette olacaktır. Ancak artan gıda pahalılığında marketleri suçlamak, maliyetlerin gerçek kaynağını görmezden gelmek demektir. Ama burada ana aktör olan uygulanan ekonomik modeldir. Borç ekonomik modelin uygulanmasında ısrar ederek olumlu sonuç beklemek aklın sınırlarının dışına çıkmaktır. Maliyetin kaynağı bellidir. Buda paranın maliyetli piyasaya verilmesidir. Mevcut paranın kendisi borçtur, borç sürekli maliyet üretir. Bunu anlamamakta direnenler, millete ağır bedel ödetmeye devam ederler. Gıda pahalılığı adeta bir gıda terörüne dönüşmek üzeredir. Marketlere tekelleşme yönünde bütün imkanları bir yandan verip, bir yandan da girdi maliyetlerini sürekli arttırıp, marketleri pahalı satıyor demek, s...