İktisat Hareketi bir kadro hareketidir. İnsanların istikameti ve bilgi birimi birikimi ile ilgilenir.

Etiket: siber

Kapitalizmin Yeni Prensi: Siberpunk Kültürü

Kapitalizmin Yeni Prensi: Siberpunk Kültürü

Makaleler
"Bilim nedir?" sorusu, yıllarca; "Düzenlenmiş bilgiler topluluğudur", gibi cümlelerle tanımlandı. Bilgiyi toplamak, toparlamak ve bir istikamet doğrultusunda belli amaçlara odaklamak... Doğrusu bu yaklaşım, bilim açısından da pek adil ve doğru olamazdı. Özellikle; bilim ve teknoloji arasındaki sebep sonuç ilişkisi gözetildiğinde ve bugünden geriye doğru, ters bir projeksiyonla böyle bir yargıya varmak, kuvvetle, muhtemel olacaktı.  Bilimin maddeyi en etkin biçimde kullanma hedefi, günümüz mantalitesinin daha iyi anlaşılabilme ufkunu da çerçevelemiştir. Evet; maddenin var olandan daha üst düzey bir performansla tasarruf edilebilmesi düşüncesi, iktisaden de makul olanıdır. Bu düşüncenin, ahlaki ve toplumsal sınırları da vardır. Fakat; bu sınırlara riayet, alışkanlı...