İktisat Hareketi bir kadro hareketidir. İnsanların istikameti ve bilgi birimi birikimi ile ilgilenir.

Etiket: siyaset

Dindarlar Yalan Söyledi

Dindarlar Yalan Söyledi

Makaleler
Ülkemizin temel sorunlarının kaynağından biride, halkın ekonomi ile ilgili yapılan yalan açıklamaları anlayamamasıdır. Yapılan açıklamalarda halkımızın büyük bir çoğunluğu neyin aleyhinde veya lehinde olduğunu anlamıyor. Açıklama yapan yetkililer olumlu biten cümlelerle yanlışların sürdürülmesini sağlarken, medya gücü kullanılarak halka narkoz verilirken, halkın büyük tepkiler göstererek itiraz etmesini imkansızlaşıyor. Kamuoyunu aydınlatmakla yükümlü olan çok az gazeteci, topluma bütüncül bakarak temel sorunlara temas etmeye çalışıyor. Ama bir yerden sonra onlarda siyasi duruşlarına göre sözlerini bitiriyor. Siyaset, yalanla dinin en çok bir araya geldiği yer oldu. Yalanı sadece siyasiler söylemiyor, çevresindeki gazeteciler, akademisyenler hatta din adamları da yalanlara k...
İktidarın İçine Muhalefetin Ruhu Kaçtı

İktidarın İçine Muhalefetin Ruhu Kaçtı

Makaleler
Hükümetin asgari ücret açıklaması sonrasında memurlarda, emeklilerde beklenilen maaş artışı yapılmadı. Verilen düşük maaş artışı yüksek tepkiler çekince birkaç kez revize edildi. Olan şudur; hükümet önümüzdeki aylarda daha güzel olacak diyerek, sistemsel çözüm taraftarı olmayıp seçim öncesinde kitle oy politikaları uygulamaktadır. Erdoğan’ın önümüzdeki aylarda enflasyon düşüşe geçecek ifadesi, sadece seçime yüksek enflasyonla girmemek için yaptığı yanıltıcı açıklamalardır. Ancak hükümetin tüm politikalarından sorumlu birinci derecede Cumhurbaşkanı Erdoğan’dır. Enflasyonun üzerinde köpük olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, önüne konan güzellemelerle dolu metinleri halka okumaya devam ediyor. Dolar kuru ile ilgili olarak asla yükselmeyeceğini, bunun bir hayal olduğunu, ekono...
Sorumlu İktidar mı Marketler mi?

Sorumlu İktidar mı Marketler mi?

Makaleler
İstismara açık bir sistem uygulanırsa sistem içerisinde fırsatçılık yapanlar elbette olacaktır. Ancak artan gıda pahalılığında marketleri suçlamak, maliyetlerin gerçek kaynağını görmezden gelmek demektir. Ama burada ana aktör olan uygulanan ekonomik modeldir. Borç ekonomik modelin uygulanmasında ısrar ederek olumlu sonuç beklemek aklın sınırlarının dışına çıkmaktır. Maliyetin kaynağı bellidir. Buda paranın maliyetli piyasaya verilmesidir. Mevcut paranın kendisi borçtur, borç sürekli maliyet üretir. Bunu anlamamakta direnenler, millete ağır bedel ödetmeye devam ederler. Gıda pahalılığı adeta bir gıda terörüne dönüşmek üzeredir. Marketlere tekelleşme yönünde bütün imkanları bir yandan verip, bir yandan da girdi maliyetlerini sürekli arttırıp, marketleri pahalı satıyor demek, s...
Yeniden İmparatorluklar Dönemine(mi) Giriyoruz!?

Yeniden İmparatorluklar Dönemine(mi) Giriyoruz!?

Makaleler
Kral III. Charles ile birlikte adeta Büyük Britanya (U.K) İmparatorluğu’nun yeniden canlandırılması seremonilerine şahit oluyoruz. Bu görüntüler tam da Amerikan imparatorluğunun en zayıf olduğu zamanlara denk geliyor! Doğu-Batı bağlamında yeni tasarımların konuşulduğu zamanlar! Bu konuları içeren bazı görüşlerimi Hokkabaz’da kitabımda da yazdım. Aslında ilginç bir tarihi seyir içerisindeyiz.Son üç asra baktığımızda sanki dünya siyasetinde bir döngü görüyoruz. Tarih değilse bile süreç başa döndü izlenimi ediniyoruz. Bu dönemleri şu şekilde ifade edebiliriz; İmparatorluklar dönemi,Faşist Diktatörlükler Dönemi,Soğuk Savaş Dönemi,Yeni (Tek) Dünya Düzeni derken yeniden başa dönüyoruz. Acaba yeniden İmparatorluklar Dönemine mi giriyoruz? Elbette dönem geçişleri çok ...
Demokrasi! Meğer Sen Neymişsin Be Abii !!

Demokrasi! Meğer Sen Neymişsin Be Abii !!

Makaleler
Siyaset kurumunun aksaklıklarını daima ve yılmadan dile getiriyorum. Siyaset kurumu, demokrasi ile yöneteceğiz iddiasında. O halde kendilerini çek etmeleri, demokrasi uygulanan ülkeler nasıl yönetiliyor, liderler yada siyaset kademeleri nasıl seçiliyor, hangi hallerde siyasetten veya bulundukları makamdan çekiliyorlar görülmeleri ve ibret alınmaları gerekmez mi? Hayır, bizde demokrasinin adı var kendi hak getire. Demokrasiden medet umduğumu düşünmenizi istemem. Hali hazırda yönetim şeklimizin iddiası demokrasi olduğu için demokrasi üzerinden değerlendirme yapıyorum sadece. Demokrasi kılıfı ile nasıl algılar yürütüldüğünü ve nasıl desenler (Put. Müşriklerin taptıkları suret. Heykel) oluşturulduğunu bilmeyenimiz mi var! Hatta demokrasi havarisi sözümona bazı devletlerin ...
Büyük Türkiye İttifakı

Büyük Türkiye İttifakı

Makaleler
"Türkiye İttifakı üzerinden, doğruların serpiştirilmişlerini derleyip toparlayacak, değişimci yapısı ile sorun tespiti ve yeni çözüm modellemeleri ile çözüm önerileri olan yepyeni bir siyasal değer sayım sistemi gerekiyor..." İktisat Hareketi'nden Ekonomist Yunus Ekşi'nin, dikkat çekici bu sözlerle TÜRKİYE İTTİFAKI'nın nasıl olması gerektiğini değerlendirdiği makalesi..._____________________________ TÜRKİYE İTTİFAKI Siyasi yapıların oluşumu genellikle bir ideoloji ekseninde oluşur. Bu oluşum, halkın desteğini alarak iktidara gelmeyi ve bu eksende devlet kurumları üzerinden halk arasında köprü oluşturarak yönetimi gerçekleştirir. Siyasi partilerin gelişimi mevcut sistemin kurumsal gelişimi ile de paralellik arz eder. Partiler aslında sistemin bir parçasıdır. Tüm Kurumlar, ...
İlkelerden İbaret Sade, Kısa ve Doğal Bir Anayasa

İlkelerden İbaret Sade, Kısa ve Doğal Bir Anayasa

Makaleler
Her tanım bir kısıttır. Yani bir şeyi tanımlıyorsanız aslında ortaya bir kısıt koyuyorsunuz demektir. Diğer yandan b/ilim, tasniften (sınıflandırmadan) ibarettir. Bir şeyleri tasnif edebilmek için de o şeylerin ne olduğunu tanımlamanız gerekir. O şeyleri tanımladığınız zaman ise kısıt başlıyor demektir. Burada dikkat edilmesi gereken husus, tanımların b/ilimsel gelişmeyi kısıtlayıcı olmaması gerektiği hususudur. Hatta, tam tersine, tanımlar bilimsel gelişmeyi destekleyici ve teşvik edici şekilde olmalıdır. Aksi durumda dogmalar oluşur ki dogmaların hakim olduğu alanda gelişmeden söz etmemiz mümkün olmaz. Şimdi bu temel çerçeveyi aklımızda tutarak, konuyu devletin yaptığı tanımlamalara getirelim. Bu yazıda devletin kendisinin tanımlanmasını ele almayacağım. Galatı meşhur olarak var ...
Devlet Başkanlığı Sistemi Üzerine Birkaç Not

Devlet Başkanlığı Sistemi Üzerine Birkaç Not

Makaleler
Tevrat ve İncil’de denizlerde yaşayan bir su canavarından bahsedilir... Adı Leviathan’dır. Temsili olarak bütün kötülüklerin anasıdır. Mümkün mertebe rahatsız edilmemesi gerekir. Ama bir kere rahatsız edildi mi, artık kontrol edilemeyen bir canavar halini alır. Vay o zaman insanların haline! 1640’lı yıllarda İngiltere’de çok çetin din savaşları başlamış ve kontrolden çıkmıştı. Asayişsizlik, kargaşa, anarşi, katliamlar… kısacası her şey vardı. Diğer bir ifade ile leviathan rahatsız edilmiş ya da uyandırılmıştı! Bu canavar artık vatandaşların hepsini parçalayıp yok edecekti. Pekiyi bu leviathandan nasıl kurtulunacak ve düzen yeniden nasıl tesis edilebilecekti? İşte tam bu koşullarda İngiliz felsefeci Thomas Hobbes 1651 tarihli Leviathan adlı çalışmasını yayınladı. Hobbes o koşu...
Muhalefet Etmek Veya Karşı Olmak

Muhalefet Etmek Veya Karşı Olmak

Makaleler
Günümüzde olaylar çok süratli cereyan ediyor ve fikirler/olaylar tam değerlendirilmeden yenileri karşımıza çıkıyor. Gelişmelere biraz uzak kalırsak veya takibi biraz geciktirirsek, değerlendirmeleri doğru yapmak için çok çalışma gereği ortaya çıkıyor. Çok okuyup, düşünüp meseleleri iyice anladıktan sonra fikirlerimizi ortaya koymamız gerekmektedir. Fikirlerimizi ortaya koyarken de sahip olduğumuz ilke ve değerleri ölçü olarak alıp sapmaları ortaya koymalıyız. İşte o sapmalar bizim ihtilafımızı oluşturur. İhtilaf, kelime anlamı olarak bir mevzuda diğerlerinden geride kalmak, ayrılmak demektir. Aynı olduğunuz zaman birlikte yürüyorsunuz, devam ediyorsunuz demektir. Ama muhalif iseniz, o mevzuda diğerlerini yalnız bırakıyorsunuz onlarla birlikte hareket etmiyorsunuz demektir. Bu kavra...