İktisat Hareketi bir kadro hareketidir. İnsanların istikameti ve bilgi birimi birikimi ile ilgilenir.

Etiket: stand-by

Duyunu Umumiye, IMF Stand-by Anlaşmaları ve Varlık Fonları

Duyunu Umumiye, IMF Stand-by Anlaşmaları ve Varlık Fonları

Makaleler
Bu yazımda sizlere, Varlık Fonlarına farklı bir açıdan bakış takdim edeceğim. Cevabını aradığımız soru; acaba Varlık Fonları bir sürecin günümüze yansıyan kurumsal hali midir? Ancak bu soruyu cevaplamadan önce, olaya yaklaşımımızı anlatabilmek için farklı bir örnek vermek istiyorum. Diğer bir ifade ile, bir benzetişim yapmak istiyorum. Bir düşünelim bakalım, Bir at, bir bisiklet, bir araba ve bir uçak arasında ne gibi farklar vardır? Ya da şöyle soralım. Bu dört nesne arasındaki ilişki nedir? Bu sorunun cevap kümesini, başında ‘hiçbir ilişki yoktur’ ifadesi olan ve sonunda da ‘bunlar aynıdır’ ifadesinin olduğu bir cümleler topluluğu oluşturabilir. Dolayısıyla, bu soruya verilecek hemen hemen her cevap bir şekilde gerekçelendirilebilir. ‘Ne alakası var? Hiçbir benzerliği yoktur...